Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Draken Berta

Skapad 2018-01-11 08:14 i Kareby Norrgården förskola Kungälv
Förskola
Kemin finns överallt omkring oss, ofta utan att vi tänker på det. Massor av saker som vi gör i vardagen har med kemi att göra. Med Bertas experiment bok vill vi visa barnen att det går att göra roliga experiment med saker som vi oftast har saker hemma i vårt skafferi. Vårt uppdrag blir att arbeta med barnen för att hitta ett intresse , förståelse och väcka en nyfikenhet till naturvetenskap och kemiska processer.

Innehåll

Vi kommer under våren -18 få träffa och Berta och hon kommer att leda oss i sina experiment. Vi kommer att börja varje träff med att läsa en saga om Berta när hon utför experimentet för dagen. Sen är det vår tur att göra detsamma. Vi kommer att räkna, mäta, diskutera och reflektera, allt på ett lekfullt och lärorikt sätt. 

 

 

* Vad är experiment för dig/er?

* Har du gjort något experiment förut?

* Varför blev det så? Vad tror du?

 

Egna mål: * Vad heter vatten på kemispråk?!

                   * Namn på redskap o ingredienser som som används vid experiment!

 

Dokumentation:  Dokumentationen sker via bilder och text om vad vi har gjort och hur det har gått. Allt kommer att finnas att ta del av på barnens lärloggar. Jag  vill med min dokumentation synliggöra vad barnen gör, så att barn och föräldrar tillsammans ska kunna se på bilder och läsa texter och prata om vad som skedde och om barnen lärde sig något. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: