Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återbruk

Skapad 2018-01-11 08:24 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Du kommer att få tillverka något nytt av gamla saker. Hur kan man jobba ur ett hållbarhets-/miljöperspektiv i slöjden? Hur kan du ta vara på/återbruka saker som kanske annars hade slängts?

Innehåll

Du kommer att jobba med följande:

 • Slöjdens olika arbetsprocesser (se centralt innehåll)
 • Planera ditt arbete.
 • Följa muntliga och skriftliga instruktioner
 • Kunna namnet på de tekniker, material och verktyg som du använder.
 • Hållbar utveckling och miljö.
 • Se även Syfte och Centralt innehåll.

Planering, dokumentation och redovisning:

Detta gör du i classroom.

 • Utvärdera ditt arbete genom att berätta om din idé, tankar kring färg, form och materialval.
 • Berätta om hur ditt sätt att arbeta har påverkat resultatet.
 • Berätta om det återvunna materialet.

  I redovisningen är det viktigt att du tar med hur du övervägt olika lösningar under arbetets gång och hur det påverkat slutresultatet.

Bedömning:

Kommer att ske enligt kunskapsmatrisen i Unikum. 

 •  
 •  

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: