👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP English year 6:2

Skapad 2018-01-11 08:38 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Engelska
Engelska är ett språk som är gångbart i stora delar av världen och som förekommer på flera olika ställen och i olika sammanhang i din vardag. Genom undervisningen i engelska övar du på att kommunicera på olika sätt. Du kommer att på ett varierat sätt få träna på att tala, lyssna, läsa och skriva engelska.

Innehåll

Målet med arbetsområdet

Genom undervisningen i engelska ska du ges förutsättningar att utveckla dina förmågor att

 • förstå innehållet i det du hör och läser.
 • tolka innehållet.
 • kommunicera och formulera dig i tal och skrift.
 • använda språkliga strategier

Innehåll och arbetssätt

Du kommer att få:

 • arbeta med olika slags texter och genom olika arbetsmetoder förstå och tolka innehållet. Vi kommer bl a att läsa boken "Tom Gates  Best book day ever!" gemensamt.
 • samtala om för dig kända ämnen och vardagliga ting.
 • lyssna till talad engelska. Detta sker bl a genom att lyssna till varandra, olika hörövningar och vi tittar på ungdomsserier.
 • skriva texter i olika genrer och former; t ex berättande texter och blogg.
 • bekanta dig med språkliga strukturer, grammatik och hur språket är uppbyggt.
 • träna dig på att använda språkliga strategier vid olika typer av kommunikation.
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i de delar av världen där engelska används.

Detta kommer att bedömas:

Förmågan att:

 • förstå talad engelska och hur du kan berätta om, tolka och beskriva innehållet.
 • läsa och förstå olika typer av texter och hur du kan berätta om, tolka och beskriva innehållet.
 • använda olika strategier vid kommunikation.
 • tala engelska så att andra förstår.
 • skriva olika texter så att andra förstår innebörden.

Så här sker bedömningen:

 • Tester under terminen som är skriftliga och muntliga.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
PP English year 6:2

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
TALA
Är på väg att kunna uttrycka sig så att budskapet förstås av mottagaren.
Du uttrycker dig så att budskapet förstås av mottagaren. Använder sig av ett enkelt språk.
Du uttrycker dig klart och tydligt. Använder ett varierat språk med vissa detaljer, samt utvecklar ditt budskap genom att beskriva, motivera och förklara.
Du uttrycker dig säkert, välformulerat och med ett tydligt sammanhang. Använder ett varierat språk, samt utvecklar budskapet genom att beskriva, motivera och förklara.
SKRIVA
Är på väg att kunna uttrycka sig så att budskapet förstås av mottagaren.
Du uttrycker dig mestadels klart och tydligt. Använder givna ord och fraser och använder ett enkelt språk.
Du uttrycker dig tydligt och säkert. Använder ett varierat språk samt utvecklar ditt budskap genom att beskriva, motivera och förklara.
Du uttrycker dig säkert, välformulerat och med ett tydligt sammanhang. Använder ett varierat språk samt utvecklar budskapet genom att beskriva, motivera och förklara.
LÄSA
Är på väg att förstå innehållet i enklare texter.
Du förstår det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Det visar du genom att beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner väl till. Du förstår tydliga detaljer i texterna. Det visar du genom att beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer instruktioner på ett bra sätt.
Du kan förstå innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna. Det visar du genom att beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. Du följer instruktioner på ett mycket bra sätt.
LYSSNA
Är på väg att förstå huvudinnehållet i budskapet vid tydlig och enkel talad engelska
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Det visar du genom att beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs. Det visar du genom att beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer instruktioner på ett bra sätt.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs. Det visar du genom att beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett utvecklat sätt. Du följer instruktioner på ett mycket bra sätt.
STRATEGIER
Är på väg att använda sig av några olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen
Du kan välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
FÖRETEELSER I ENGELSKTALANDE OMRÅDEN
Är på väg att kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelskan används och göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form företeelser och hur man lever i länder som har engelska som språk. Du jämför på ett enkelt sätt med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar på ett utvecklat sätt några företeelser och hur man lever i länder som har engelska som språk. Du jämför på ett utvecklat sätt med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar på ett välutvecklat sätt några företeelser och hur man lever i länder som har engelska som språk. Du jämför på ett välutvecklat sätt med egna erfarenheter och kunskaper.