Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Text och tanke 9C2 VT-18

Skapad 2018-01-11 08:43 i Torpskolan Lerum
Eleverna läser valfri bok och arbetar med text och tanke.
Grundskola 7 – 9 Svenska
I det här arbetsområdet ska ni få arbeta med "Text och tanke". Arbetsområdet pågår fram till sportlovet.

Innehåll

 

Undervisningens innehåll och uppgifter

Lektionerna består av individuell läsning, skriftlig produktion i form av "text och tanke"- uppgifter, samt boksamtal.

Text och tanke

Textdelen:

Du väljer ut ett stycke från din bok. Stycket kan vara allt från en mening till en halv sida långt.

Du skriver av stycket/citerar stycket. Efter citatet hänvisar du med sidnummer.

Tankedelen:

Förslag på punkter som kan vara med i tankedelen:

* Sätt in citatet i rätt sammanhang, tex. vad som hänt innan. (obligatoriskt)

* Frågor/funderingar rörande stycket. Tex. "Varför agerade huvudpersonen så? Jag undrar varför huvudpersonen sa så i det läget?

* Koppla till egna erfarenheter eller annat som du har sett, hört eller läst.

*Övrigt

 

Recension

När du läst ut boken ska du också skriva en recension där följande delar sak vara med:

* Titel

* Författare

* Beskriv din läsupplevelse.

* Kort om handlingen.

* Ditt omdöme om boken med motiveringar till varför du tycker som du gör.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Text och tanke

E
C
A
INNEHÅLL
Du kan presentera bokens innehåll samt göra enklare reflektioner utifrån dina egna tankar och värderingar.
Du kan presentera bokens innehåll och budskap samt göra en enklare analys och tolkning. Du kan presentera detta genom ett korrekt och tydligt språk med hjälp av exempel från boken. Du kan läsa mellan raderna.
Du kan presentera bokens innehåll och budskap samt göra en enklare analys och tolkning. Du kan presentera detta genom ett korrekt och tydligt språk med hjälp av exempel från boken. Du kan läsa mellan raderna.
Text och tanke
Någon reflektion görs.
Jämförelse och/eller reflektion görs. Någon parallell kan påvisas till egen erfarenhet, eller något du sett, läst eller hört. Du kan dra slutsatser.
Du reflekterar över texten, drar paralleller och/eller gör jämförelser. Du drar fördjupade slutsatser.
Språk
Du följer instruktionerna. Språket är enkelt med i huvudsak fungerande struktur. Viss språklig variation.
.Du följer instruktionerna. Språket är relativt väl utvecklat med i huvudsak väl fungerande struktur. Relativt god språklig variation.
Du följer instruktionerna. Språket är väl utvecklat med väl fungerande struktur. God språklig variation.

Sv
Recension

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Sammanfatta
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till samman-hanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsupplevelse
Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Eleven kan på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Omdöme
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll

Formulera sig och kommunicera i skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Innehåll
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll.
Struktur
Eleven kan skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande struktur.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt väl fungerande struktur.
Eleven kan skriva olika slags texter med väl fungerande struktur.
Språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: