Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse (tidigare NP)

Skapad 2018-01-11 08:47 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Grundskola 7 – 9 Svenska
Eleverna ska lära sig olika lässtrategier, träna på läsförståelsefrågor och genomföra ett gammalt nationellt läsförståelsetest.

Innehåll

Gammalt nationellt prov (läsa)

 

Det ni ska få lära dig och träna på innan ni själva genomför ett nationellt prov är:

 

 • Hur ett nationellt prov kan se ut
 • Vad som bedöms
 • Vad ni kan tänka på för att nå målen och för att få ett högre omdöme
 • Olika exempel på lässtrategier

 

Lektionsplanering

Vecka

Tisdag 13:00-14:10

Torsdag 08:30-09:40

Inlämning/Deadline

2

Genomgång av lässtrategier samt läsförståelseövningar

Läsförståelseövningar

 

3

Läsförståelseövningar


Gymnasiebesök

Träna på ett gammalt NP (läsförståelse) samt genomgång av rätta svar

 

4

Genomföra ett gammalt läsförståelsetest (bedöms)

Genomföra ett gammalt läsförståelsetest (bedöms)

Genomföra ett gammalt läsförståelsetest (bedöms). Deadline torsdag vecka 4Del 1: Vi ska börja med att titta på olika lässtrategier. Här kan du kolla på presentationen: https://prezi.com/p/cc0zpfn04keh/.

 

Del 2: Ni ska få öva på de olika strategierna genom att läsa olika texter och svara på frågor till dem. Detta häfte får du av din lärare.

 

Del 3: Ni ska få träna på ett gammalt NP (läsförståelse) och vi ska titta på svaren tillsammans.


Del 4: Slutligen ska ni få genomföra ett gammalt läsförståelsetest som bedöms.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömningsmatris

F
E
D
C
B
A
Läsa med flyt
Eleven har inte uppnått kunskapskravet.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Eleven har inte uppnått kunskapskravet.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Eleven har inte uppnått kunskapskravet.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: