Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brobygge och ritteknik

Skapad 2018-01-11 09:52 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Teknik
Under detta avsnitt kommer du få lära dig ritteknik, att rita tekniska ritningar i olika vyer. Du kommer också få kunskap om hållfasthet och hur man bygger stabilt. En praktisk del ingår, du kommer att få konstruera en bro.

Innehåll

Du kommer under områdets gång få genomgångar i ritteknik, hållfasthet och konstruktionslära. Du förväntas ta en aktiv del av lektionerna genom att anteckna, fråga och delta i diskussioner.

Bedömning kommer att ske på de aspekter som du kan se markerade i matrisen. Tänk på att arbeta fokuserat då även arbetsprocessen är en viktig del av bedömningen.

Två läxor kommer finnas med:

läsning av texten ritteknik inför andra tillfället

läsning av texten hållfasthet inför tredje tillfället.

 

 

 

Uppgifter

  • Hållfasthet texthäfte

  • Ritteknik

  • Brobygge

  • Text ritteknik

  • Text hållfasthet

Matriser

Tk
Teknik, brobygge och ritteknik

E
C
A
3. Genomföra arbeten
Här bedöms ditt arbete i salen (praktiskt byggande)
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
4. Formulera och värdera alternativ
Här bedöms ditt arbete för att planera och omvärdera era val under arbetets gång. Här bedöms hur väl du är delaktig i ert arbete och hur du ser till att arbetet går framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
5. Dokumentera
Här bedöms din ritning samt dina reflektioner över arbetet.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
7. Konsekvenser
Här bedöms hur väl du kan resonera kring era val för ert bygge.
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbygga resonemang om hur olika val av tekniksak lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: