Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika

Skapad 2018-01-11 10:46 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola F – 9 Svenska
"Det handlar om att överraska. Att presentera ett helt nytt sätt att se på någonting. Det är hemligheten med att skriva bra krönikor", menar Bengt Ohlsson, författare och krönikör.

Innehåll

Under veckorna 3- 7 arbetar vi med krönikor.

Under arbetets gång kommer vi att:

 • gå igenom hur en krönika är uppbyggd och vad som är typiskt för genren
 • läsa olika krönikor
 • öva på att skriva krönikor tillsammans
 • skriva en egen krönika
 • ge och ta emot respons

När det gäller vår egen krönika kommer vi att fokusera på:

 1. Inledning och avslutning
 2. Språket, som är mer personligt i en krönika
 3. Hur presenteras åsikterna? Innehåller krönikan ett aktuellt ämne?
 4. Finns det humor med och i så fall är den relevant? 
 5. Styckeindelning

 Bedömning sker enligt matrisen i slutet av planeringen.

Uppgifter

 • Krönika

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Krönika

Innehåll

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Dina tankegångar framgår
Dina tankegångar framgår TYDLIGT
Dina tankegångar framgår tydligt
Din krönika innehåller ENKLA beskrivningar av något du har upplevt och den koppling som du gör till ett vidare ämne fungerar i huvudsak.
Din krönika innehåller UTVECKLANDE beskrivningar av något du har upplevt och du kopplar det till ett ämne som engagerar läsaren.
Din krönika innehåller VÄLUTVECKLANDE beskrivningar av något som du har upplevt och du har kopplat det på ett välfungerande sätt till ett ämne som engagerar läsaren.
Din krönika innehåller egna reflektioner och har med några exempel.
Din krönika har med utvecklande reflektioner och du har med flera exempel.
Din krönika innehåller välutvecklade reflektioner som engagerar läsaren och du har med relevanta exempel.

Struktur och textbindning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Texten är i huvudsak sammanhängande och har en enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har UTVECKLAD textbindning, tex med enkla sambandsord. Strukturen är tydlig med inledning, styckeindelning och avslutning.
Texten är sammanhängande och har VÄLUTVECKLAD textbindning, tex med varierande sambandsord. Strukturen är tydlig med inledning, styckeindelning och avslutning.

Språk, stil och normer

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är VARIERAT och har en personlig stil.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten samt har en personlig stil.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak
Meningsbyggnaden är RELATIVT VÄL FUNGERANDE och varierad, tex genom att du har både långa och korta meningar och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är VÄL FUNGERANDE och varierad, tex genom att du har både långa och korta meningar och inleder meningarna på olika sätt.
Tempus fungerar i huvudsak
Tempus fungerar RELATIVT VÄL
Tempus FUNGERAR VÄL
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer i RELATIVT VÄL normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer i VÄL normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.

Helhetsbedömning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en krönika i en tidning.
Innehåll och form i din text fungerar RELATIVT VÄL som en krönika i en tidning.
Innehåll och form i din text fungerar VÄL som en krönika i en tidning.

För elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar i huvudsak.
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar RELATIVT VÄL
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar VÄL.
Du använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk
Du använder en ÄNDAMÅLSENLIG kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du använder en ÄNDAMÅLSENLIG OCH EFFEKTIV kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: