Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året, månader och årstider

Skapad 2018-01-11 11:15 i Björkås särskola Ludvika
Du vet när du själv fyller år, men vet du i vilken årstid det är då, eller hur långt det är kvar till dess? När är det jul, påsk, midsommar? För att veta det behöver du kunna månaderna och i vilken ordning de kommer. Du kommer även att lära dig vad det är som händer i vilka månader och vilka årstider månaderna tillhör.
Grundsärskola 1 – 3 Svenska Bild Naturorienterande ämnen
Du vet när du själv fyller år, men vet du vilken årstid det är då, eller hur långt det är kvar till dess? När är det jul, påsk, midsommar? För att veta det behöver du kunna månaderna och i vilken ordning de kommer. Du kommer även att lära dig vad det är som händer i vilka månader och vilka årstider månaderna tillhör.

Innehåll

Mål med undervisningen

Att eleverna på ett kontinuerligt och lustfyllt sätt får träna och utveckla förståelse för årets återkommande händelser.

Det här ska vi göra

 • Träna på ordningsföljden av månaderna.
 • Träna på veckodag, datum, månaderna, året, och årstiderna.
 • Följa upp vilken månad vissa högtider infaller.
 • Se på film.
 • Ta reda på vad som händer med växter och djur under de olika årstiderna.
 • Kontinuerligt följa upp under samling.
 • Färdighetsträna i pedagogiska datorprogram.

Det här ska vi bedöma

 • Att eleven har förståelse för årshjulet och återkommande högtider.
 • Att eleverna känner till livscykler för växter och djur beroende på årstid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.
  NO  1-6
 • Livscykler hos några växter och djur.
  NO  1-6
 • Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.
  NO  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven ger också enstaka exempel på växters och djurs livscykler och bidrar till resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
  NO  E 6
 • Eleven ger också några exempel på växters och djurs livscykler och för enkla resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
  NO  C 6
 • Eleven ger också några exempel på växters och djurs livscykler och för välutvecklade resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
  NO  A 6

Matriser

NO Sv Bl
Tema årstider vårterminen 2018

Du är på väg att nå målet för år 3.
Du har nått det lokala målet för år 3 och visat att du kan mer.
Du ska kunna årets 12 månaderna med namn.
 • Ma   3
Jag kan med hjälp berätta att året har 12 månader och en del med namn.
Jag kan årets 12 månaderna med namn.
Jag kan månadernas ordningsnummer.
Du ska kunna namnge veckodagarna.
 • Ma   3
Jag kan namnge några av veckodagarna .
Jag kan namnge veckodagarna.
Jag kan namnge veckodagarna och säger dem i rätt ordning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: