Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent åk 9

Skapad 2018-01-11 11:43 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Matematik

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna använda lämpliga metoder för att lösa problem.

Innehåll

Arbetsområdet handlar om procenträkning. Vi kommer att arbeta med kapitel 4: Procent i Matte Direkt 9.

Centrala begrepp: Procentform, bråkform, decimalform, delen, det hela, andelen, förändringsfaktor, ränta, räntesats, inlåningsränta, procentenheter och promille.

Genomförande

Du kommer att delta i genomgångar och övningar samt arbeta med uppgifter i Matte Direkt 9. Vidare så kommer du att göra ett fördjupningsarbete om sms-lån eller köp på avbetalning.

Redovisning

 • Fördjupningsuppgiften om lån/avbetalning redovisas med en digital presentation.
 • Din kunskaper i att på egen hand lösa problem med rätt metoder redovisar du vid avstämningar och i ett skriftligt prov.

Elevinflytande

I arbetsområdet får du möjlighet att välja vilket område du vill fördjupa dig. Du får också möjlighet att arbeta med uppgifter på en nivå som ger dig lämplig utmaning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningen gäller matematik

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Problemlösning
Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt och bidrar till att formulera enkla matematiska modeller
Löser problem på ett relativt väl fungerande sätt och formulerar enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan användas.
Löser problem på ett väl fungerande sätt och formulerar enkla matematiska modeller som kan användas.
Metoder
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Kan använda i huvudsak fungerande metoder med tillfredsställande resultat.
Kan använda ändamålsenliga metoder med gott resultat.
Kan använda ändamålsenliga och effektiva metoder med mycket gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: