Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Preliminär planering ma 1b jan - juni 2018

Skapad 2018-01-11 12:01 i Vuxenutbildning och studier Flen
Gymnasieskola Matematik
Preliminär planering för de elever som började i januari 2018

Innehåll

Planering matematik 1b

Vecka 2

KAPITEL 1

  • De fyra räknesätten

  • Flera räknesätt i samma uppgift

  • Räknaren

  • Negativa tal

  • Multiplikation och division

  • Primtal och delbarhet

  • Fler utmaningar 1A

  • Bråk

  • Förkortningar och förlängningar

Vecka 3

  • Bråk med samma nämnare

  • Bråk med olika nämnare

  • Multiplikation av bråk

  • Division av bråk

  • Praktisk bråkräkning

  • Bråktal och decimaltal

  • Fler utmaningar 1B

  • Potenser

  • Räkneregler för potenser

  • Tiopotenser

  • Potenser med räknare

Vecka 4

  • Prefix

  • Fler utmaningar 1C

  • Binära tal

  • Mer om potenser

  • Avrundning

  • Värdesiffror

  • Upptäck och visa

  • Mer om negativa tal

  • Sammanfattning

  • Blandade uppgifter

  • Fler utmaningar 1D

Vecka 5

  • Test 1A

  • Test 1B

  • Kapitelprov kapitel 1

 

KAPITEL 2

  • Procent betyder hundradel

  • Vi söker procenttalet

  • Ändring i procent

  • Mer än 100 procent

  • Vi vet procentsatsen

  • Fler utmaningar 2A

  • Förändringsfaktor

  • Index

  • Jämförelser

Vecka 6

  • Fler utmaningar 2B

  • Procenträkning med ekvationer

  • Ränta och amortering

  • Procentenheter

  • Promille och ppm

  • Upptäck och visa

  • Mer om förändringsfaktor

  • Sammanfattning

  • Blandade uppgifter

  • Fler utmaningar 2C

Vecka 7

  • Test 2A och 2B

  • Kapitelprov på kapitel 2

  • Prov kap 1 - 2

KAPITEL 3

  • Värdet av ett uttryck

  • Förenkla uttryck

  • Fler utmaningar 3A

  • Uttryck med parenteser

  • Multiplikation

  • Fler utmaningar 3B

  • Ekvationer

Vecka 8

  • Mer om ekvationer

  • Ekvationer med x i båda led

  • Olikheter

  • Ekvationer med parenteser

  • Prata algebra

  • Problemlösning med ekvationer

  • Ekvationer med nämnare

  • Fler utmaningar 3C

  • Kvadratrötter

Vecka 9

  • Andragradsekvationer

  • Ekonomi

  • Ekvationen x5=2

  • Upptäck och visa

  • Sammanfattning

  • Blandade uppgifter

  • Fler utmaningar 3D

  • Test 3A

Vecka 10

  • Test  3B

  • Kapitelprov på kapitel 3


KAPITEL 4

  • Avläsning från grafer

  • Koordinatsystem

  • Värdetabeller

  • Rita grafer

  • Fler utmaningar 4A

  • Skrivsätt f(x)

Vecka 11

  • Proportionalitet

  • Fler utmaningar 4B

  • Funktionen y=x2

  • Exponentialfunktioner

  • Grafisk lösning av ekvationer

  • Grafisk lösning av olikheter

Vecka 12

  • Definitions och värdemängd

  • Upptäck och visa

  • Vilken är funktionen

  • Sammanfattning

  • Blandade uppgifter

  • Fler utmaningar 4C

  • Test 4A och 4B

Vecka 13

  • Kapitelprov på kapitel 4

  • Prov kap 3 - 4

KAPITEL 5

  • Hur stor är chansen?

  • Koordinatsystem

  • Träddiagram

  • Minst en vinst

Vecka 14

  • Hur ofta inträffar en händelse?

  • Fler utmaningar 5A

  • Medelvärde och median

  • Frekvenstabell och diagram

  • Mer om medelvärde

  • Relativ frekvens

Vecka 15

  • Cirkeldiagram

  • Vilseledande statistik

  • Fler utmaningar 5B

  • Upptäck och visa

  • Sammanfattning

  • Blandade uppgifter

  • Fler utmaningar 5C

  • Test 5A

Vecka 16

  • Test 5B

  • Kapitelprov på kapitel 5

 


KAPITEL 6

  • Polygoner och cirkeln

  • Beräkning av volym

  • Fler utmaningar 6A

  • Vinklar

  • Två bevis

Vecka 17

  • Två bevis

  • Pythagoras sats

  • Skala

  • Implikation och ekvivalens

  • Symmetri

  • Upptäck och visa

  • Geometri och ekvationer

  • Sammanfattning

  • Blandade uppgifter

  • Fler utmaningar 6B

Vecka 18

  • Test 6A och 6B

  • Kapitelprov på kapitel 6

  • Prov kap 5 - 6 

Repetition

Vecka 19-20

  • Repetition 1

  • Repetition 2

  • Repetition 3

Vecka 21-22

 

  • Repetition 4

  • Repetition 5

  • Repetition 6

Vecka 23

 

  • Gamla nationella prov

 

Vecka 24

NATIONELLT PROV

Del A - muntligt i grupper ca 3-4 elever.  Ca 20-30 min (görs en annan dag)

Del B - utan räknare, endast svar krävs. 60 min

Del C - utan räknare, skriftliga lösningar på separat papper krävs. 60 min

rast

 

Del D - med räknare, skriftliga lösningar på separat papper krävs. 120 min

 

Uppgifter

 • Test kap 1 ma1b

 • Test kap 2 ma 1b

 • Prov på kap 1 och 2 ma 1b

 • Test kap 3 ma 1b

 • Test kap 4 ma 1b

 • Prov kap 3 och 4 ma 1b

 • Test kap 5 ma 1b

 • Test kap 6 ma 1b

 • Prov kap 5 och 6 ma 1b

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: