Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading Project: "All Summer in a Day" by Ray Bradbury

Skapad 2018-01-11 12:43 i Österledskolan Halmstad
En djupdykning i novellen, "All Summer in a Day" av Ray Bradbury, där eleverna använder olika lässtrategier för att ta sig igenom en längre engelsk skönlitterär text.
Grundskola 9 Engelska
Entering the crushed, wet jungles on the planet Venus, we find several bunkers in an open glade, where human settlers have lived for many years. Let's take a closer look... This is a reading project, where you will learn how to tackle a fictional short story by Ray Bradbury called "All Summer in a Day". With the help of your teacher, you will learn several different reading strategies that will help you understand the livelihood of Venus's new inhabitants!

Innehåll

In this project, we will work with how to use different reading strategies to better understand fictional stories and to answer the more difficult questions that might appear in the national tests. Some of the strategies are inspired by the five reading roles - the fortune teller, the detective, the reporter, the cowboy and the artist - and some by the other types of reading techniques such as shallow reading, search reading and in-depth reading. All of the assignments you do will both function as your notes and as assessment material. 

The theme of the current short story will take on a bigger role at the end of the project, where the students will compare how the theme is presented in the short story and in a movie. The text should then have both the differences and the similarities between the short story and the movie when it comes to the theme.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9

Matriser

En
Skriftliga färdigheten

Skriftliga arbeten

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Språk
Ordvalet är enkelt. Meningarna är begripliga. Variationen i texten är enkel. Verbens tempus blandas en del, men det påverkar inte förståelsen av texten. Ordföljden i texten kastas om en del, men det påverkar inte förståelsen av texten.
Ordvalet är relativt varierat och relativt tydligt. Meningarna är relativt varierade. Texten är relativt varierad. Verbens tempus är i huvudsak korrekt. Ordföljden är i huvudsak korrekt.
Ordvalet är varierat, tydligt, nyanserat och träffsäkert. Meningarna är av varierande längd och komplexitet fungerar väl. Verbens tempus är genomgående korrekt. Ordföljden är korrekt.
Innehåll och anpassning till syfte
Texten överensstämmer i huvudsak med uppgiftens instruktioner och textens innehåll.
Texten överensstämmer relativt väl med uppgiftens instruktioner och textens innehåll. Texten innehåller relativt välutvecklade argument, förklaringar och beskrivningar.
Textens rubrik överensstämmer väl med uppgiftens instruktioner och textens innehåll. Texten innehåller välutvecklade argument, förklaringar och beskrivningar.
Textstruktur
Texten har en enkel variation, är relativt sammanhängande och därför begriplig. Texten har i visst mån en tydlig uppsatsstruktur och styckesindelning.
Texten är relativt varierad, relativt tydlig och relativt sammanhängande. Texten har ett visst flyt. Texten har i huvudsak en tydlig uppsatsstruktur och styckesindelning.
Texten är relativt varierad, tydlig och sammanhängande. Texten har ett flyt. Texten har en tydlig uppsatsstruktur och styckesindelning.
Anpassning till mottagare och situation
Texten är enkel och begriplig och i någon mån anpassad till mottagare (läsare) och situation (anpassat ordförråd).
Texten har ett visst flyt och är i någon mån anpassad till mottagare (läsare) och situation (anpassat ordförråd).
Texten har ett flyt och är visst anpassad till mottagare (läsare) och situation (anpassat ordförråd).

En
Läsförståelse

Att läsa och förstå

E
C
A
Eleven kan förstå innehållet i stora drag och uppfatta tydliga detaljer i texten.
Eleven kan förstå innehållet i stora drag och uppfatta väsentliga detaljer i texten.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i texten.
Eleven visar sin förståelse genom att på ett enkelt sätt beskriva, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att på ett välgrundat sätt beskriva, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att på ett välgrundat och nyanserat sätt beskriva, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: