Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Garnteknik

Skapad 2018-01-11 13:41 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Du lär om egen vald garnteknik.
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Du lär om garnteknik. Ex. virkning, stickning, påtning. Du väljer någon av garnteknikerna och får kunskap om dess historia, material, hur man använder tekniken för att framställa eget valt föremål, hur man tolkar och följer en skriven instruktion.

Innehåll

Lärandemål / Undervisning

 • Du får kunskap om garnteknik, i första hand stickning och virkning.
 • Du väljer en garnteknik som du fördjupar dig i. Dels för att för att framställa en produkt dels för att lära om teknikens historia, i Sverige och andra länder i nutid och dåtid.
 • Du lär om teknikens material.  
 • Du använder iPad och Lära Nära kurserna och/eller litteratur för detta.
 • Du dokumenterar ditt arbetet efter varje slöjdlektion och gör en skriftlig utvärdering efter avslutat arbete.

 

 • Bedömning

 • Du kan förstå en beskrivning, muntlig och skriftlig och använda vald garnteknik för att framställa egen vald produkt.
 • Du kan följa en basbeskrivning över vald teknik med stöd av iPad eller litteratur.
 • Du kan (berätta muntligt) skriftligt beskriva om garntekniker, om dåtid och nutid i Sverige och andra länder specifikt om vald garnteknik .
 • Du kan ge omdöme/utvärdera ditt arbete där du använder slöjdspecifika ord och begrepp.

Uppgifter

 • Redovisning textilslöjd tema Garnteknik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: