👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och natur

Skapad 2018-01-11 14:22 i Pysslingen Förskolor Prästgatans Förskola Pysslingen
Djur och Natur
Förskola
Vi har sett barnens intresse för djur och natur, Var sover djuren på vintern? Hur börjar allt växa? Vad äter djuren. Var bor de någonstans. Lever alla djur bara i Sverige. Öka barnens förståelse för allt levande omkring oss. Hur hänger allt ihop?

Innehåll

Vad jobbar vi med?

Djur och natur

 

Varför jobbar vi med det? Syfte?

Vi har sett barnens intresse för djur och natur, Var sover djuren på vintern? Hur börjar allt växa? Vad äter de? 

Öka barnens förståelse för allt levande omkring oss. Hur hänger allt ihop? Syftet är att barnen ska få mer kunskap om omvärlden. Att barnen själva ska utforska och kanske själva hitta svar på vissa av sina funderingar. 

Hur kommer vi jobba med det?

Vi ska prata med barnen i smågrupperna och se vad de är mest intresserade av. Efter det så börjar processen med att utforska. Det kan bli olika spår i de olika grupperna och det gör att vi lär oss olika saker utifrån samma tema. 

I de olika grupperna jobbar vi nu med lejon, hästar och hundar. Vi kommer säkert sedan komma in på andra djur och på annat som barnen funderar på.

Vi har nu också skapat giraffer, apor, papegojor och grisar.

Nu längre fram i vår så kom vi på hur vi kunde knyta ihop alla grupper och allt vi har gjort till en gemensam aktivitet. Vi kommer bygga en djurpark där alla djur kommer visas upp. Detta kommer sammanstråla allting som vi gjort under terminen som har med skapandet av djuren att göra. Vi började med att se på Nicke nyfiken som var på zoo för att barnen skulle få en inblick i hur en djurpark såg ut lite och få inspiration över vad som kan finnas i en djurpark. Efter filmen när vi skulle börja så blev gångarna väldigt viktiga så att människorna hade någonstans att gå när de ska titta på djuren.

Parallellt med detta jobbar vi med snick och snack som också innefattar Djur och Natur. Barnen lär sig om att man kan vara olika som individer och att man ska vara rädd om naturen och det som växer i den. Detta kommer avslutas med bioteater i april för de äldre.

Vi kommer använda oss av olika typer av skapande, använda oss av media och gå på utflykt till Fredriksdal längre fram i vår. 

 

Hur gick det? (Fyll i reflektionsfrågorna nedan.)

Vilka förmågor har utvecklats hos barnen?

Vad visade barnen intresse för i aktiviteten/projektet?

Vid skapandet av  djurparken är de väldigt engagerade. De kommer med mycket ideér som vi tar till oss. Det är var djuren ska vara och hur djurparken ska se ut och vad den ska innehålla. 

Vad har vi sett för behov?

Vi har sett behov i de yngsta barnen. De har svårare att utrycka sig och behöver  er förklarat och mer visat för sig. De äldre vill veta mycket och har mycket ideér. 

Hur ska vi utmana barnen vidare?

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016