Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flytta

Skapad 2018-01-11 14:51 i Krika Bygdeskola Grundskolor
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Religionskunskap Svenska
Vad innebär det att flytta? Vad innebär det att vara på flykt? Hur uppfattar barn resan mot ett nytt hem? Vad innebär det att skiljas från anhöriga, men också att finna trygghet och kunna återförenas? Vilka drömmar har ett barn i ett flyktingläger? Flera av dessa frågor kommer vi bearbeta under vårt arbete om att flytta.

Innehåll

 

Beskrivning av arbetsområdet

Vi kommer att arbeta med hur det är att flytta utifrån kursplanens innehåll och elevernas frågeställningar och knyter ihop detta med svenska.

 

Dina mål i SO

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna berätta om hur det är att flytta

 • vilka orsaker och konsekvenser kan en flytt innebära
 • vara delaktig i diskussioner och samtal om aktuella etiska frågor och ämne samt aktuella samhällsfrågor
 • kunna berätta om mänskliga rättigheter
 • kunna peka ut aktuella område på världskartan

Undervisning

Du kommer lära dig om detta område genom att:

 • se på film
 • lyssna på högläsning och berättande
 • arbeta på olika stationer
 • läsa och bearbeta faktatexter
 • träna på kartor

Bedömning

Detta bedömer du och jag

att du kan

 • vilka orsaker och konsekvenser en flytt kan innebära
 • vara delaktig i diskussioner och samtal om aktuella etiska frågor och ämne samt aktuella samhällsfrågor
 • kunna berätta om mänskliga rättigheter
 • använda dig av världskartan

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  Re  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Re  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Re  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  Re  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: