Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mat och Religion, Hkk, Åk 7 och 8, Vt 18

Skapad 2018-01-11 14:56 i Freinetskolan Mimer Freinet
LPP för HKK för åk 7 och 8
Grundskola 7 – 8 Hem- och konsumentkunskap
Hur påverkas det vi äter av vilken religion vi tillhör? Ser mattraditioner olika ut i olika religioner? Finns det skiftningar inom religionen? Vi kommer lära oss om hur människor som tillhör de fem största religionerna äter och hur de ser på mat.

Innehåll

Arbetssätt

 • Genomgång om olika religioners mattraditioner
 • Arbete i par eller enskilt 
  • Välj en religion
  • Skapa en måltid utifrån denna religions mattraditioner
 • Tillagning av olika måltider

 • Skrivuppgift om ditt recept och din valda religion

Uppgifter

 • Mat och Religion

 • Ej namngiven

 • Mat och Religion

 • Mat och Religion

 • Mat och Religion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Kunskapskrav HKK

Förmågor

E
C
A
Planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang.
Eleven gör detta med viss anpassning till aktivitetens krav. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven gör detta med relativt god anpassning till aktivitetens krav. Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven gör detta med god anpassning till aktivitetens krav. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Hantera och lösa praktiska situationer i hemmet.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Hantera och lösa praktiska situationer i hemmet.
Eleven genomför även andra uppgifter som förekommer i ett hem med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven genomför även andra uppgifter som förekommer i ett hem med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven genomför även andra uppgifter som förekommer i ett hem med god anpassning till aktivitetens krav.
Värdera val och handlingar i hemmet utifrån perspektivet hållbar utveckling.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Hantera och lösa praktiska situationer i hemmet samt värdera val och handlingar i hemmet utifrån perspektivet hållbar utveckling.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Värdera val och handlingar i hemmet utifrån perspektivet hållbar utveckling.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: