Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Australia

Skapad 2018-01-11 16:26 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundskola F
Vi kommer under några veckor att diskutera och läsa olika texter med anknytning till Australien. Vi kommer även att titta på och diskutera olika You tube klipp som tar upp olika ämnen om Australien. Genom att arbeta med det här arbetsområdet på olika sätt får du möjlighet att bli bättre på att läsa, skriva, lyssna, tala och samtala på engelska.

Innehåll

Syfte:

 

 • Att förstå och tolka innehållet i talad och skriven engelska.
 • Att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift.
 • Att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.
 • Att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 

 Konkreta mål

 

Du kommer att utveckla:

 

 • Din förmåga att förstå innehållet i texter som handlar om Australien.
 • Din förmåga att formulera dig säkert och varierat muntligt om olika ämnen.
 • Din förmåga att skriva och redovisa ett arbete om Australien där du beskriver och rangordnar 10 sevärdheter.
 • Din förmåga att använda dig av språkliga strategier: till exempel formulera om på engelska när du inte kan ett ord, använda dig av förutsägelser när du läser, göra sammanfattningar etc.
 • Din interkulturella förståelse genom diskussioner om likheter och olikheter mellan olika kulturer.

 

 Bedömning

  Du kommer att bedömas i din förmåga att:

 

 • förstå talad och skriven engelska:

-du skall visa genom att svara på frågor att du förstår olika texter på engelska som handlar om Australien.

-du skall även visa genom att svara på frågor och delta i samtal att du förstår när vi talar om Australien.

 • inleda och bidra till att utveckla och avsluta ett samtal

- du skall visa att  du aktivt deltar i samtal och kan se till att hålla samtalet igång på engelska

 • uttrycka dig klart och sammanhängande i tal och skrift

-du skall visa att du kan prata engelska med en viss flyt.

- du skall visa att du kan skriva en text på engelska där du beskriver sevärdheter i Australien.

 • förklara dina åsikter på engelska, skriftligt och muntligt

- du skall visa att du både i skrift och tal kan berätta om dina och andras   kunskaper om Australien.

 

 Undervisningen

 

 • Vi läser olika texter med anknytning till Australien och jobbar med nya glosor.
 • Vi genomför olika språkliga övningar med utgångspunkt i texterna.
 • Vi tränar på att sammanfatta en text, både muntligt och skriftligt.
 • Vi skriver ett större arbete om ett ämne kopplat till Australien. 
 • Vi tittar på olika videoclip om Australien och diskuterar kring dem.

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Uppsats om Australien

Matriser

ENGELSKA kunskapskrav åk 6,

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
E
C
A
Höra/Läsa
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Prata/Skriva
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Höra/Läsa
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Höra/Läsa/Prata/Skriva
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Prata/Skriva
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Prata/Skriva
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställ-ningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Prata/Skriva
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Prata/Skriva
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Prata/Skriva
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: