👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEMA 3 - Religioner i världen ÅK 7-9 VT-18

Skapad 2018-01-11 17:19 i Freinetskolan Mimer Freinet
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Runt om i världen bekänner sig människor till olika religioner och livsåskådningar. Vi kommer att studera några av dem.

Innehåll

Du kommer att lära dig om:

Världsreligionerna hinduism och buddhism, nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt sekulära livsåskådningar.

 

Arbetssätt:

Vi kommer att lära oss att anteckna fakta om hinduism och buddhism utifrån faktatexter, filmer och studiebesök. Området avslutas med ett förhör.

Vi studerar nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt sekulära livsåskådningar. Dina kunskaper redovisar du skriftligt samt muntligt för klassen.

Vi kommer att träffa studerande från SFI och samtala om religioner i världen.

 

Så här kommer du visa dina kunskaper:

Att vara aktiv och nyfiken under arbetets gång där du visar dina kunskaper.

Skriva anteckningar som underlag för ett förhör.

Skriva förhör på hinduism och buddhism.

Skriva en faktatext om en religionsform samt genomföra en redovisning utifrån fastställda kriterier.

Uppgifter

  • Inlämning religion / livsåskådning.

  • Inlämning religion/ livsåskådning

  • Inlämning religion / livsåskådning

Matriser

Re
Religionskunskap

E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om världsreligionerna hinduism och buddhism, nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt sekulära livsåskådningar och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om världsreligionerna hinduism och buddhism, nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt sekulära livsåskådningar och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsreligionerna hinduism och buddhism, nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt sekulära livsåskådningar och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  • Re
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  • Re
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  • Re
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.