Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förpackning

Skapad 2018-01-12 08:23 i Björndammens skola Partille
Här är Björndammens skolans mall
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap Bild
Vad står det på innehållsförteckningen på en matförpackning egentligen? Och hur skulle din egen förpackning se ut? Ett samarbete mellan HKK & BL.

Innehåll

 

Målet med undervisningen

Bli medveten om hur riktade budskap påverkar oss människor för att utifrån den kunskapen kunna göra medvetna val i vardagen. 

Syfte - varför läser vi detta? 

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där design ingår.I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

Genom undervisningen i HKK ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika problem och situationer som en ung konsument kan ställas inför.

Centralt innehåll - vad läser vi?

BL - Bildframställning - Olika redskap för bildframställning - Bildanalys
HKK - Konsumtion
Se mer nedan.

Genomförande/arbetssätt - Hur lär vi oss?

BL - Vi går igenom vad en designprocess är och hur man genomför den.
Vi arbetar med att formge produkter till en specifik målgrupp. Vi samtalar om bilders betydelse i reklam och hur vi påverkas att göra val som konsument.

Vi arbetar med flera olika material som t.ex papper och lera. Vi arbetar både tvådimensionellt samt tredimensionellt.

HKK - Vi går igenom hur reklam påverkar oss människor och hur man kan rikta olika produkter till olika målgrupper. Vi kommer arbeta med vilken information som måste finnas med på matförpackningar.
Vi kommer tillaga egen smoothie och resonera om hur den påverkar hälsan för att sedan kunna resonera utifrån hälsa om sin egen framställda smoothie.


Vi kommer sammanfläta både praktiska och teoretiska moment där vi har genomgångar och arbetar praktiskt i respektive ämne. I slutet av arbetet kommer ni att redovisa inför grupp. Efter avslutat arbete gör vi utvärdering samt egna reflektioner över arbetet.

Bedömning - vilka förmågor ska bedömas och hur?

Se nedan i kunskapskraven.

Ni att redovisa era projekt inför klassen på bildlektionen, vilket datum det blir återkommer vi med snarast.
Både Pierre och Sara kommer att vara med på de lektionerna.Uppgifter

 • Företaget ni gör smoothie för:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
  Hkk  1-6
 • Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.
  Hkk  1-6
 • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
  Hkk  1-6
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  E 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
  Hkk  E 6
 • Dessutom för eleven enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
  Hkk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: