Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2018-01-12 08:52 i Stenkulan Lerum
Grundskola 7 Historia
Vet du vad komedi, demokrati och olympiad är? Det är bara några exempel på företeelser som har sina rötter i den tidsperiod vi kallar antiken.

Innehåll

Arbetssätt

 • Arbeta med bilder

 • Arbeta med olika texter, svara på frågor och arbeta med tankekarta

 • Titta på flera kortare faktafilmer

 • Lyssna till genomgångar

 • Ta anteckningar

 • Arbeta med en kortare uppgift om vad som förenade grekerna under antiken.

 • Delta i samtal och diskussion där du gör en jämförelse mellan Aten och Sparta.

 • Arbeta med demokratin i Aten och jämföra den med den vi har i Sverige.

 • Titta på filmen Percy Jacksson och arbeta med en uppgift till denna film. 

 

Bedömning

 • Deltagande i aktiviteter under lektionstid.

 • En resonerande uppgift där du jämför demokratin i Aten och den vi har i Sverige idag.

 • Ett skriftligt prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Antiken

Se kommentar
---------->
---------->
---------->
Du har grundläggande kunskaper om historiska händelser och personer under Antiken. Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om historiska händelser och personer under Antiken. Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om historiska händelser och personer under Antiken. Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer och hur människor lever har förändrats genom historien. Du kan beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer och hur människor lever har förändrats genom historien. Du kan beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer och hur människor lever har förändrats genom historien. Du kan beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: