👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 7 VT- 21, Antiken

Skapad 2018-01-12 08:52 i Stenkulan Lerum
Grundskola 7 Historia
Vet du vad komedi, demokrati och olympiad är? Det är bara några exempel på företeelser som har sina rötter i den tidsperiod vi kallar antiken.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Antiken

E
C
A
Faktakunskaper
Du har grundläggande kunskaper om historiska händelser och personer under Antiken. Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om historiska händelser och personer under Antiken. Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om historiska händelser och personer under Antiken. Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Resonera om människors levnadsvillkor
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt.
Kopplingar mellan då och nu
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer och hur människor lever har förändrats genom historien. Du kan beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer och hur människor lever har förändrats genom historien. Du kan beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer och hur människor lever har förändrats genom historien. Du kan beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.