Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2018-01-12 12:34 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Grundskola F
I stort sett dagligen möter vi instruerande texter – instruktioner. En instruktion talar om hur något ska genomföras. Du möter instruktioner bland annat när du spelar ett TV-spel, när du lagar mat, när du ska få igång din nya mobiltelefon, under din träning på fritiden och när du får en arbetsuppgift i skolan. Att instruktioner är viktiga och att de har ett syfte kommer du att bli övertygad om under den här perioden.

Innehåll

 

Du kommer under arbetsperioden att få:

  • förståelse för varför instruktioner behövs
  • lära dig vad som är typiskt för - och kännetecknar en instruerande text.
  •          lyssna på och själv läsa enklare instruktioner och utföra uppgifter utifrån dessa.
  •          instruera en kamrat muntligt till att utföra en uppgift.
  •      skriva en gemensam instruktion
  •      skriva en egen instruktion på engelska där du kommer att arbeta utifrån lärmatrisen nedan i uppgifter.

 

·          

Uppgifter

  • Matris - Instruerande text på engelska

Matriser

Instruerande text på engelska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag behärskar genren - instruerande text genom att jag…
förstår syftet med enkla instruktioner, tex recept, och försöker anpassa min text till syftet skriver en enkel rubrik l istar de material som behövs har med de flesta steg i rätt ordning använder imperativ, uppmaning på ett enkelt sätt
förstår att skrivna instruktioner kan användas inom en mängd områden och jag anpassar min text till syftet skriver en välformulerad rubrik listar den mängd som behövs har med alla steg i rätt ordning använder imperativformen utan problem
förstår syftet och kan se fördelarna med olika typer av instruktioner. Anpassar min text till syftet och vågar utmana och variera. listar den mängd som behövs med exakthet. ger tydliga instruktioner för varje steg använder ämnesspecifika ord
Jag ...
stavar ofta rätt och använder ofta rätt ord och uttryck för uppgiften
stavar nästan alltid rätt och använder nästan alltid rätt ord och uttryck för uppgiften
stavar rätt och visar på ett varierat ordförråd
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: