Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas dominas och framväxten av revolutioner

Skapad 2018-01-12 12:35 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi studerar europeiska dominansen, kolonialism, revolutioner och gruppers strävan att påverka och förändra. Revolutioner och framväxt av nya idéer, ideologier.( den ökande handeln)

Innehåll

 

Under veckorna 52-6 arbeta med ämnesområdet Europas dominans och framväxt av revolutioner.

Vi arbetar med den amerikanska revolutionen och franska revolutionen och förändringarna efter denna period.

 

Redovisningsformen för vårt arbete kommer att ske i form av två delmoment;

 

  • Torsdagen den 11:e februari är det dags för ”debatt för att förhindra revolutionen”.Detta sker i form av ett rollspel.

För inläsning har du Clio och de tilldelade arbetsuppgifterna, lektionsgenomgångar, film och internet.

Under perioden fram till denna dag ska du samla så mycket fakta som möjligt om hur livet såg ut för en fransk medborgare, med fokus på din samhällsgrupp.

 

  • Du ska också skriva en essämax två sidor, om en person verksam under amerikanska och/eller franska revolutionens tidsera. Det kan vara en brittisk, fransk, amerikansk eller svensk/nordisk person. Den här personen ska ha spelat en avgörande roll för demokratins framväxt, revolutionens utbrott och/eller förändringar i Sverige.

Essän skrivs i huvudsak på lektionstid och lämnas in senast fredagen den 12/2 kl.16.00.

 

Bedömning: Vi kommer att bedöma lektioner, aktivitet i debatten, visad förståelse för vad som var typiskt för Paris 1789 och revolutionen i stort, faktakunskaper och förståelse för varför det blev revolution och konsekvenser av den.


 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Redovisnings uppgift

Matriser

Hi
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Historia, Brattebergsskolan åk 7-9

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskapskraven.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

INDUSTRIALISERING, SAMHÄLLSOMVANDLING OCH IDÉSTRÖMNINGAR, CIRKA 1700-1900

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

HUR HISTORIA ANVÄNDS OCH HISTORISKA BEGREPP

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt i studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt i studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt i studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: