Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet

Skapad 2018-01-12 14:07 i Sunnansjö skola Ludvika
Sannolikhet kopplat till bråk, procent och decimal.
Grundskola 5 Matematik
Om du kastar en tärning, hur stor chans är det att få en 6:a?

Om du singlar slant 10 gånger, hur många gånger får du krona?

Du drar ett kort ur en kortlek, hur stor chans har du att få ett hjärter?

Innehåll

Mål med undervisningen

Du ska kunna se möjliga utfall och beräkna sannolikhet

Du ska kunna se samband mellan bråk, procent, decimal och sannolikhet.

Du ska kunna använda lämpliga strategier vid problemlösning och värdera dina lösningar.

Det här ska vi göra

Vi testar olika utfall och för anteckningar när vi slår med tärning, drar drar kort eller något annat.

Vi tränar på rutinuppgifter i matteboken som har med sannolikhet att göra.

Vi löser problem med olika metoder och värderar och resonerar kring olika sätt att lösa dessa.

Vi övar på att formulera egna uppgifter.

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att:

- förklara sambandet mellan begreppen bråk, procent och decimal och sannolikhet- beräkna sannolikheter och formulera egna problem

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: