Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5B kap. 6, 7 och 8

Skapad 2018-01-12 14:48 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 5 Matematik
I den första delen av Matteborgen 5B kommer du att arbeta med division, negativa tal, kunna byta ut ? mot rätt tal, bråk samt procent.

Innehåll

Mål för kapitel 6: 

- Veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion. 

- Kunna räkna division med minnessiffror.

- Förstå vad som menas med negativa tal. 

- Kunna jämföra och storleksordna negativa och positiva tal. 

- Kunna byta ut ? mot rätt tal i t.ex. 10-5=? + 2

 

Mål för kapitel 7: 

- Skriva en halv med olika bråk.

- Jämföra och storleksordna bråk.

- Räkna ut en viss del av ett antal t.ex. 2/3 av 18

- Skriva bråk som ett decimaltal. 

 

Mål för kapitel 8:

- Vet att en hel är 100%, en halv 50% och en fjärdedel 25%.

- Avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent olika delar är.

- Dela upp det hela, 100% i olika procentsatser.

- Veta hur många olika sätt du kan kombinera saker. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematikmatris 4-6

Problemlösning

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lösa problem med strategier & metoder
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.

Begrepp

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Metod

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Välja & använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik och algebra, med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik och algebra, med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik och algebra, med mycket gott resultat.

Kommunikation

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, tabeller och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, tabeller och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, tabeller och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.

Resonemang

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: