Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska dörren

Skapad 2018-01-12 15:41 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Ett skrivprojekt som bygger på Josef Sahlins handledning med samma namn där vi skriver en roman.
Grundskola 4 Bild Svenska
I det här arbetsområdet ska ni få arbeta med ett projekt där ni får skriva en roman med flera kapitel. Vi kommer att arbeta med ämnena svenska och bild.

Innehåll

 

Undervisning:

 • Du kommer att få skriva en kapitelbok som heter "Den magiska dörren". Varje kapitel har en tydlig instruktion om vad kapitlet ska innehålla.
 • Du får träna att skriva på olika sätt, t.ex. skriva ett brev, använda känsloord, göra en miljöbeskrivning och skriva dialoger. 
 • Du skriver din text på datorn.
 • Varje kapitel ska också illustreras med en passande bild.
 • Framsidan ska du skapa digitalt. 
 • Du får lyssna på dina kamraters texter, du får ge och ta emot respons.
 • Jag kommer att ge dig respons vad som är bra och vad du kan göra för att förbättra din text.
 • Vi diskuterar också tillsammans vad som gör en text bra och hur man kan förbättra den.
 • Vi jämför med "riktiga" böcker och försöker hitta bra exempel på t.ex. miljöbeskrivningar.

Konkreta mål:

Du ska kunna:

 • använda stor bokstav och punkt.
 • stava vanligt förekommande ord.
 • skriva med en röd tråd och ha en tydlig inledning, handling och avslut.
 • rita en bild som hör ihop med din text.
 • skapa en framsida digitalt som väl passar ihop med din roman.
 • ge respons.
 • ta emot respons och förbättra din text med hjälp av responsen.

 

Bedömning

 • Jag kommer bedöma din text i matrisen efter avslutat arbete.
 • Under arbetes gång kommer jag ge dig respons som du ska använda i ditt arbete för att förbättra din text.

Uppgifter

 • Den magiska dörren

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6

Matriser

Sv Bl
Svenska och bild år4 "Den magiska dörren".

Rubrik 1

Du behöver träna mer..
..för att nå godtagbara kunskaper.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva- innehåll
Du visar hur du skriver en berättelse med röd tråd, tydlig början, händelse och slut. Din berättelse har kapitel.Du visar också vilka ord du kan använda.
Du kan skriva olika slags av texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är något varierat.
Du kan skriva olika slags av texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags av texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
Du visar hur du använder skiljetecken och hur du stavar.
Du kan oftast använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Berättande texter
Du visar hur du beskriver i din berättelse och hur handlingen förs framåt.
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Använda och ge respons
Du visar hur du berättar för/lyssnar till en kamrat hur man kan utveckla berättelsen.
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar något i dina texter med hjälp av omdömen.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Bild
Framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser så att budskapet framgår.
Du använder ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer.
Du använder ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer.
Du använder ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: