Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inledande kemi

Skapad 2018-01-13 09:50 i Hälsinggårdsskolan Falun
Planering för arbetsområdet kolkemi, med kolatomens byggnad, kolväten, kolets kretsopp, alkoholer, organiska syror och estrar.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Planering för inledande kemi årskurs 7, vt-2018.

Innehåll

Syfte

Enligt kursplanen ska varje elev genom undervisningen i kemi ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och i människokroppen.

Centralt innehåll

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Separations- och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi och kemi.

 

Arbetssätt

Under arbetsområdet kommer vi att

 • se filmer
 • ha genomgångar
 • arbeta med olika frågeställningar. Vi kommer att använda såväl läroboken som andra källor.
 • genomföra laborationer och skriva laborationsrapport

Bedömning

Området kommer att bedömas genom:

 • ditt lektionsarbete
 • genomförda laborationer
 • en skriftlig laborationsrapport
 • ett skriftligt läxförhör

Matriser

Ke
Inledande kemi

Läxförhör farosymboler

Ett läxförhör där du visar kunskper om farosymboler.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskap kring farosymbolerna
Du visar att du har koll på de olika farosymbolerna

Labrapport

En skriftlig labrapport.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Slutsatsen
Du kan ge en enkel förklaring till resultatet av laborationen med någon koppling till det du lärt dig inom området.
Du kan ge en utvecklad förklaring till resultatet av laborationen med flera kopplingar till det du lärt dig inom området.
Du kan ge en välutvecklad förklaring till resultatet av laborationen där du kopplar samtliga delar av din slutsats till det du lärt dig inom området.
Felkällor och förbättringar
Du kan ge exempel på en felkälla och hur den kan ha påverkat resultatet.
Du kan ge exempel på två felkällor och hur de kan ha påverkat resultatet. Samt för en av felkällorna ge förslag som gör att man kan undvika den.
Du kan ge exempel på två felkällor och hur de kan ha påverkat resultatet. Samt för båda felkällorna ge förslag som gör att man kan undvika dem.
Labrapportens utformning
Du har skrivit en enkel labrapport indelad med några rubriker.
Du har skrivit en utvecklad labrapport indelad med rubrikerna från manualen.
Du har skrivit en välutvecklad labrapport indelad med rubrikerna från manualen. Du använder dig av bilder, tabeller eller annat sätt för att tydligt redovisa ditt resultat eller förklara din slutsats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: