Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 8 ht 2017- vt 2018

Skapad 2018-01-14 14:40 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 Matematik
När du har arbetat med det här avsnittet ska du kunna: •skriva ett uttryck •beräkna värdet av ett uttryck •tolka uttryck •förenkla uttryck skrivna med parenteser •lösa olika typer av ekvationer •lösa problem med hjälp av ekvationer •skriva uttryck för geometriska mönster

Innehåll

Tidsperiod

Vecka 49 - 5

Så här kommer vi att arbeta:

Uppgifter i boken (kapitel 3 - algebra) och övningsstenciler (Classroom och kopierat material).

Diskussioner kring uppgifter och lösningar.

Vi fokuserar på beräkningar och redovisningar (kommunikation och resonemang).

 

v.49          Övningsstenciler som introduktion.

v.50 - 2     Uttryck med variabler s.78-79

                 Uttryck med parenteser s.80

                 Multiplicera med parentes s.81

v.3           Ekvationslösning s.82-83

                Ekvationer med parenteser s.84-85    (+ fördjupning s. 92-103)

v.4           Lös med hjälp av ekvationer s.86

                Mönster och uttryck s. 88-89

                Diagnos s.90-91    (+ fördjupning s. 92-103)

v.5          Repetition och fördjupning s.92-103

Prov vecka 5 fredag

 

Kompletterande prov fredag vecka 9.

 

Kunskapskrav och bedömning

Du kommer att bli bedömd på:

 • ditt deltagande i olika lektionsaktiviteter samt

 • din förmåga att föra diskussioner framåt

 • de kunskaper, förmågor och färdigheter du visar i dina beräkningar i häfte samt på skriftligt prov

Bedömningen av ditt arbete visas i bedömningsmatrisen där kunskapskraven står för matematik.

(Planering -> Bedömningsmatris -> Matematik stadiematris åk 7-9 Fässbergsskolan).

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: