Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden - stjärnbilder, jorden, månen och dess rotation

Skapad 2018-01-14 16:55 i Slättaskolan Falun
arbetsområde med vår jord, måne och hur de roterar
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vi kommer jobba med tema rymden under några veckor. Vi kommer jobba med rymden i flera olika ämnen och med flera sinnen.

Innehåll

Syfte

Du ska ges förutsättning att förstå hur vår jord (Tellus) kretsar runt solen och att månen kretsar runt vår jord.
Du ska även ges förutsättnigar till att förstå varför vi har årstidsväxlingar.
Du ska få titta på olika stjärnbilder och få lite historia bakom stjärnbilderna.

Kunskapskrav

Du ska kunna visa och beskriva hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra.
Du ska även känna till några stjärnbilder.

Arbetsätt

Genom att titta på film, läsa och skriva faktatexter och göra observationer kommer du lära dig om hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra. Du kommer att göra bilduppgifter med  hjälp avolika tekniker. Allt redovisas och dokumenteras genom "Min bok om rymden". Avslutningsvis gör alla elever i samarbete med fritids ett tittskåp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: