Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mal SO religionskunskap 9

Skapad 2018-01-14 19:50 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Geografi för årskurs 7 vt 2016. 
Grundskola 9 Religionskunskap SO (år 1-3)
Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning.

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Så här kommer vi att arbeta

Vi studerar filmer och texter som beskriver religiösa och sekulära livsåskådningar. I gruppdiskussioner analyserar vi dessa och jämför dem med varandra. Avslutningsvis har vi en diagnos där eleverna får använda studiematerialet för att skriva en personlig reflektion.

Matriser

Re SO
Religionskunskap

E
C
A
Förmåga 1
Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
Förmåga 2
Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
Förmåga 3
Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
Förmåga 4
Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.
Förmåga 5
Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: