Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - Idrott och hälsa åk 9 - VT-18

Skapad 2018-01-15 01:10 i Ättekullaskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att... Kursplanens centrala innehåll. Arbetsbeskrivning: Såhär ska vi arbeta: Under terminen kommer vi att (individuellt och i grupp) prova och träna på olika sätt att röra oss inomhus och utomhus under olika årstider i bollsporter, koordination, balans, styrka , simning, orientering, dans, kroppskontroll, testa olika redskap i gymnastik, fysiska aktiviteter. Då vi ska utveckla våra förmågor på olika sporter och öka kunskaperna i betydelsen av hälsa och livsstil.

Innehåll

Du kommer att få utveckla dina kunskaper inom ämnet idrott och hälsa både praktiskt och teoretiskt med tidpunkt i grunda lektionskunskaper som är engagemang, lyhörd, samarbete, laganda, deltagande och positiv energi osv.

 

Vi kommer att försöka att få en varierad undervisning samt utmanande och roliga lektioner.

Inom idrotten är det centralt att man kan fungera i grupp och följa regler, vilket gör att samarbete och respekt är en mycket viktig del inom idrotten. Dessutom vi jobbar tillsammans med att skapa rutiner och spelregler i idrottshallen.

 

I början av vårterminen i v. 2 har vi olika roliga aktiviteter. I vecka 3 -5 har vi teori, simning och dans. I vecka 6 arbetar vi redskap. Och sedan i vecka 7 har vi styrkeövningar och lek samt friluftsdag (skridskor). Därefter har vi sportlov i vecka 8. I vecka 9 har vi ett skriftligt prov och en dans bedömning och sedan i v. 10 har vi utvecklingssamtal då ingen idrott finns. Därefter i vecka 11 och 12 har vi bollsporter och sedan har vi påsklov i v. 13. Fr.o.m. vecka 14 börjar vi ha idrott utomhus då har vi en fokus vecka och sedan i vecka 15 har vi konditionsträning. Därefter i veckor 16, 17, 18, 19 och 20 har vi orientering och handboll samt samarbetsövningar och lek. I den 17/5 har vi en friluftsdag (orientering). Därefter i vecka 21 har vi fotboll, koordination och lek på temat fair play. I vecka 22 på den 30/5 deltar vi i OV beachhandboll. Och sedan i vecka 23 har vi lek och fotbollsturnering på temat fair play, ha det roligt och lära känna varandra mer.


Kvaliteter och förmågor som bedöms:

 • Att du deltar i olika inomhus och utomhusspel och hur du varierar och anpassar dina rörelser.
 • Hur du anpassar och utvecklar dina rörelser i olika redskaps och gymnastiksövningar.
 • Att du kan delta i olika lekar och spel, ex handboll, basketboll, innebandy, fotboll, beachhandboll, osv.
 • Att du utvecklar din samarbetsförmåga och respekt för andra i lekar och olika spel.
 • Att du visar ett engagemang och lyhörd och bidrar med positiv energi.
 • Att genomföra olika konditionsövningar.
 • Att vissa upp dina sim kunskaper dvs att vara simkunnig.
 • Att delta i friluftsdagar och vissa upp att du kan anpassa dina rörelser till olika aktiviteter samt att du kan planera din dag.
 • Att du deltar och visar upp dina kunskaper i dans.
 • Att visa upp dina kunskaper i livräddning.
 • Att delta i teoretiska lektioner och prov.

 

 

Så här visar du  vad du kan, t.ex.: VT18

Ø  Genom att delta aktivt och visa upp dina praktiska kunskaper, förmågor, individuell och gruppkunskaper. Du kommer att bedömas utifrån dina prestationer i idrottshallen när det gäller de praktiska övningarna.

Ø  I diskussioner.

Ø  I inlämningsuppgifter.

Ø  I skriftliga prov.

Ø  Genom att delta I diskussioner och visa upp dina kunskaper, individuell och gruppkunskaper.

Ø  Genom planering, genomförande och utvärdering av uppgifter.

Ø  Genom att du delta i praktiska bedömningarna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  Idh  7-9
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  Idh  7-9
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
IDROTT OCH HÄLSA kunskapskrav åk 9 - VT-18

E
C
A
Delta
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Takt och rytm
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
Simma
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Mål & plan för träning
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Aktiviteter, hälsa & förmåga
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Anpassa friluftsaktiviteter
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Orientera sig
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Förebygga skador
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Nödsituationer
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: