Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Universum vt18

Skapad 2018-01-15 09:01 i Torpskolan Lerum
Universums uppkomst, utveckling och uppbyggnad.
Grundskola 7 Svenska Fysik
Under detta område kommer du lära dig mer om rymden/universum. Hur uppstod universum? Vad säger Big Bang teorin? Vad trodde man tidigare? Hur stor är rymden? Vad är en stjärna, galax, planet? Finns det liv på andra planeter?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Följande förmågor ska utvecklas:
- din förmåga att söka och använda information för att skriva texter / presentationer
- din förmåga att använda olika begrepp för att förklara och visa på samband
- din förmåga att resonera kring upptäckters betydelse.

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer att innehålla: 

- genomgångar, instruderingsuppgifter och olika typer av texter
- diskussioner i helklass och i mindre grupper
- enskilda arbeten utifrån begreppen nedan

- titta på filmer och bilder

 

Efter avslutat område ska du ha kunskap om (se också lärandematris) :

 • Universums utveckling från Big Bang. Kunna ge exempel på forskning som visar hur universum expanderar
 • Kunna berätta lite om vår stjärna Solen och planeterna i vårt solsystem (stenplaneter/gasjättar)
 • Kometer, meteorer och meteoriter
 • Galaxer, veta vad som kännetecknar en galax och kunna berätta lite om vår egen
 • Avstånd i rymden, t ex vad ett ljusår är
 • Skillnaden mellan en geocentrisk världsbild och en heliocentrisk världsbild och vilken betydelse naturvetenskapliga teorier och forskning om universums uppbyggnad och utveckling har haft för människor

Svenska:

I ämnet svenska kommer vi att arbeta med det som är typiskt för en faktatext=sakprosatext. Du får lära dig hur man söker fakta, skriver en faktatext och är källkritisk. Vi går igenom uppbyggnad och språket i en faktatext. 

Läromedel: Spegla språket s. 148-169

Texten du skriver är sedan underlag för min bedömning.

Redovisning

Du kommer att redovisa dina kunskaper i ett skriftligt arbete samt i ett mindre läxförhör (se också matris).

Faktatexten du skriver ska innehålla följande:

 • rubrik
 • inledning
 • faktatexten med olika stycken och underrubriker
 • källförteckning
 • källkritik

Begrepp

Följande begrepp ingår i området:

asteroid, komet, meteor, meteorit,  ljusår, stjärna, galax, (nebulosa), geocentrisk världsbild, heliocentrisk världsbild, Big Bang, svart hål, stjärnors livscykel

 

Uppgifter

 • Faktatext Universum

 • Faktatext Universum

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Fy Sv
Fysik - Universum

E
C
A
Teorier och begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Söka information, källkritik
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information och skapa texter
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Fy Sv
Matris svenska åk 7-9

E
C
A
SKRIVA
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Söka information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor
Källkritik
och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställa information
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: