👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt hus

Skapad 2018-01-15 10:18 i Åledsskolan Halmstad
Grundskola 3 Matematik
Hur skulle ditt drömhus se ut? Tänk om du fick bygga precis så som du vill.

Innehåll

I temat "Mitt hus" har du i uppdrag att skapa och bygga ett hus. Det kan se ut hus som helst och vara vilket typ av hus du vill. Det finns bara ett krav och det är att det ska vara på 1 våning.

Arbetsplanen är:

- Gemensamma genomgångar kring "skala" och hur en ritning kan se ut. Varför behöver vi ibland rita i skalor? Vad är area och omkrets? Jämför och uppskatta olika ytor. Vilka vinklar ser vi i husen på ritningarna? Finns det någon fördel med vissa vinklar när man bygger ett hus?

- Skapa en mindmap kring vilken typ av hus du vill bygga.

- Gör en skiss över ditt hus.

- Skapa en ritning över ditt hus i skala 1:1
- Börja bygga ditt hus efter din ritning.

- Skriva lite kort fakta om ditt hus så som area, omkrets m.m.

Vi avslutar temat med en vernissage-uppvisning för andra klasser på skolan.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3