Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 4

Skapad 2018-01-15 10:55 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 4 Matematik
Är en kvadrat alltid en rektangel? Är en rektangel alltid en kvadrat? I det här arbetsområdet lär vi oss mer om geometriska figurer och deras egenskaper.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Vi arbetar både praktiskt med att rita, bygga och jämföra geometriska figurer och dess egenskaper. Vi övar muntligt på att beskriva och förklara. Vi övar enskilt i matteboken och i nomp. Vi undersöker olika sorters symmetri och gör egna bilder.

 

Mål för arbetsområdet:

 • Använda områdets begrepp
 • Upptäcka likheter och skillnader och kunna förklara olika geometriska figurers egenskaper
 • Konstruera symmetribilder
 • Använda linjal och gradskiva
 • Lösa uppgifter kopplade till områdets innehåll

 

Så här kommer arbete att bedömas:

Du kommer att få visa dina kunskaper i muntliga övningar, exit tickets och en diagnos.

 

De fem förmågorna.

Det finns fem förmågor som genomsyrar läroplanen och alla lärares planering. Dessa förmågor är centrala så till vida att de ska genomsyra elevernas hela skolgång.

 • Analysförmåga, beskriva orsaker och konsekvenser, jämföra och förklara samband.
 • Kommunikativ förmåga, samtala, diskutera, framföra och bemöta argument och redogöra.
 • Metakognitiv förmåga, tolka värdera, avgöra rimlighet, välja strategi, pröva och ompröva.
 • Procedurförmåga, söka, samla, granska information, avgöra källors användbarhet.
 • Begreppslig förmåga, förstå vad centrala begrepp betyder, använda och relatera begrepp.

I det här området kommer vi att träna analysförmågan, den kommunikativa förmågan och den begreppsliga förmågan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri åk 4

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Lösa olika uppgifter
 • Ma  E 6
Du löser uppgifter kopplade till området på ett fungerande sätt.
Du löser uppgifter kopplade till området på ett väl fungerande sätt och har även jobbat med svårare uppgifter.
Använda begrepp
 • Ma  E 6
Du använder flera begrepp, av de vi arbetat med, på ett fungerande sätt.
Du använder de flesta begrepp, av de vi arbetat med, på ett säkert sätt.
Föra och följa resonemang
 • Ma  E 6
Du kan berätta om likheter och skillnader mellan olika geometriska figurer och hur några olika sorters symmetri kan konstrueras, på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan berätta om likheter och skillnader mellan olika geometriska figurer och hur några olika sorters symmetri kan konstrueras, på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: