Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - Revolutionernas tid

Skapad 2018-01-15 13:15 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola F
Denna kursen i historia kommer att leda dig igenom ett Europa i förändring under 1700-talet fram till mitten av 1800-talet. Du kommer att lära dig mer om vad som hände under de stora revolutionerna, och framförallt om orsakerna och konsekvenserna av dessa revolutioner. Du kommer även att lära dig mer kring historiska källor och användandet av och kritik av dessa källor. Du kommer även att lära dig mer kring demokratiseringen av Sverige och utvecklandet av det svenska välfärdssamhället.

Innehåll

 

Dessa sidor kommer vi att jobba med och dessa läxförhör kommer vi att ha under kursens gång.

 

v.2-3  

 

– Den ökade världshandeln

 

s. 45-55

 

Läxförhör

 

8b – 17/1

 

8c – 19/1

 

 

v.4-5

 

 – Den industriella revolutionen

 

S. 56-67

 

Läxförhör

 

8b- 31/1

 

8c- 2/2

 

 

 

v. 6-7

 

- revolutioner och nya idéer

 

s.68-79

 

läxförhör

 

8b – 14/2

 

8c – 16/2

 

 

 

v.9-10

 

- historiska källor

 

s.80-90

 

läxförhör

 

8b – 28/2

 

8c – 2/3

 

 

 

v.11-12

 

- demokratiseringen i Sverige, mm.

 

s.182-197

 

läxförhör

 

8b – 14/3

 

8c – 16/3

 

Matriser

HISTORIA åk 8

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

------->
------>
------->
------->
Analysera
 • Hi
Eleven har vissa kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Analysera, värdera och reflektera
 • Hi
 • Hi
Eleven kan med stöd föra enkla resonemang om samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka och beskriva
 • Hi
Eleven kan med stöd undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Analysera
 • Hi
 • Hi
Eleven anger med stöd någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Hantera information
 • Hi
 • Hi
 • Hi
 • Hi
Eleven kan med stöd använda historiskt källmaterial.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Hantera information
 • Hi
 • Hi
 • Hi
 • Hi
Eleven kan med stöd föra enkla resonemang om hur historia har använts och kan användas i olika syften.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Använda begrepp
 • Hi
Eleven kan använda några historiska begrepp.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: