Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteDirekt Borgen åk 6 - Problemlösning

Skapad 2018-01-15 13:56 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Matematik
Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med problemlösning och lära oss hur man kan lösa problem med olika metoder.

Innehåll

Mål med undervisningen

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om matematiska begrepp samt utvecklar matematikens användning i vardagen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang
Eleverna ska utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem samt reflektera över valda strategier och metoder. Eleverna ska även utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. 

Det här ska vi göra

 • Ha tydliga genomgångar där du får lära dig mer och får hjälp med strategier och metoder.
 • Arbeta individuellt i Matteborgen.

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att:

 • lösa problemlösningsuppgifter genom att rita en bild.
 • lösa problemlösningsuppgifter genom att prova dig fram.
 • lösa problemlösningsuppgifter genom att leta mönster i tal och bild. 
 • lösa problemlösningsuppgifter genom att arbeta baklänges. 

Du kommer att få: 

 • Göra muntliga förklaringar till uppgifter 
 • Göra skriftliga beräkningar i matteboken
 • Delta i matematiska diskussioner och samtal
 • Formulera och lösa problem
 • Ta eget ansvar för ditt lärande 
 • Visa dina kunskaper på diagnoser och prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: