Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5 -VT - 2018

Skapad 2018-01-15 14:06 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundplanering i ämnet matematik för våren 2016 i åk 5.
Grundskola 5 Matematik
Planering för matematiken under våren 2016 i åk 5. Vi arbetar med Mattespanarna 5B, där varje kapitel inleds med vilka viktiga begrepp som är centrala för varje kapitel. För att kunna prata matte behöver eleverna ha en god förståelse för vad de matematiska begreppen innebär.

Innehåll

         Målet med undervisningen är:        

 • Du ska utveckla din förmåga att lösa problem i vardagssituationer.
 •  Du ska utveckla din förmåga att tala om hur du tänkt ( i tal, skrift, bild och handling.
 • De fyra räknesätten- huvudräkning och skriftliga räknemetoder, kunna arbeta inom talområdet 0-1000 000.
 • Bråk, procent och algebra - jämföra olika bråkuttryck, skriva tal i bråk och procentform, utföra beräkningar med tal i bråk och procentform, teckna algebraiska uttryck och ekvationer, lösa enkla ekvationer, lösa problem och välja strategier.
 • Geometri - beräkna arean av en triangel, kunna namnge olika typer av trianglar, förstå begreppet vinklar, mäta  och                   bestämma  olika vinklar, lösa problem och välja strategier.
 • Decimaltal - analysera förhållandet mellan två decimaltal, räkna addition och subtraktion med två decimaltal, utföra avrundningar och uppskattningar, multiplicera med decimaltal, räkna kort division med minnessiffror, lösa problem och välja strategier.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta med:

 • Gemensamma genomgångar vid varje arbetsområde.
 • Gruppuppgifter och enskilda uppgifter med problemlösning.
 • Laborativa uppgifter.
 • Skriftliga diagnoser och tester.
 • Diskussioner utifrån givna problem.
 • Använda oss av datorer och Ipad.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: