👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa år 9 - friluftsliv och utevistelse.

Skapad 2018-01-15 15:03 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 9
Under terminens sista veckor kommer vi att arbeta med friluftsliv och utevistelse.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 • Eleven ska ha kännedom om hur friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
 • Eleven ska uppleva lekar och andra fysiska aktiviteter i utemiljö och förstå värdet av ett aktivt friluftsliv.
 • Eleven ska veta vad allemansrätten innebär och lära sig säkerhet i samband med vistelse i naturen.

Förmågor vi tränar...  

 • Eleven tränar förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.
 • Eleven tränar på att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra i samband med lekar och idrotter ute i naturen.
 • Eleven tränar sin rörelseförmåga i olika fysiska sammanhang och i olika miljöer.

Så här ska vi arbeta....

 • Lektioner med övningar kring friluftsliv, praktiska och teoretiska övningar.
 • Olika lekar och spel i skiftande miljöer både individuellt och i grupp.
 • Teori och praktiska övningar kring allemansrätten och säkerhet i samband med vistelse i naturen.

 Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • kan genomföra och planera olika friluftsaktiviteter i natur och utemiljö.
 • känner till och praktiserar allemansrättens regler och säkerheten i samband med vistelse i naturen.
 

.