Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

6-årsgrupp. Förberedelse för start i förskoleklass

Skapad 2018-01-15 15:16 i Sunnersta Naturförskola LiCa förskolor
Förberedelse inför start av förskoleklass
Förskola
De barn som ska börja förskoleklass hösten 2018 träffas en gång i veckan och pratar om vad som kan vara bra att vara förberedd på när man börjar skolan.

Innehåll

Från och med hösten 2018 blir det lag på att alla barn måste gå i förskoleklass. Därför kommer vi på Sunnersta Naturförskola att arbeta aktivt med att förbereda de blivande 6-åringarna på vad förskoleklass kan innebära.

Detta kommer vi att vända på och diskutera i 6-årsgruppen under vårterminen 2018.

 • "Mitt eget ansvar" - mina kläder, mina toalettbesök, min mat, jag i trafiken etc.
 • "Mitt sociala jag" - hur beter jag mig i olika situationer; när jag väntar, när jag sitter still, när jag pratar, när jag följer instruktioner, när jag lyssnar, när jag ställer frågor, när jag är trött, när jag är intresserad etc
 • "Mitt fysiska jag" - vet jag var jag har min kropp?, vet jag hur den mår? etc

Vi kommer också att "titta på" RÄKNING och LÄSNING för det är barnen intresserade av inför förskoleklassstarten men

Huvudsyftet är:

 • Att få en förförståelse för vad som kan komma att förväntas av en 6-åring i ett större sammanhang i skolmiljö.

Till exempel förväntas det inte att barnen ska kunna läsa, skriva och räkna innan man börjar förskoleklassen. Däremot finns den förväntningar om hur man fungerar det sociala och kulturella sammanhanget.

Så här ska det gå till.

På måndagsförmiddagar kommer Susanne att träffas med de blivande förskoleklassbarnen och diskutera olika ämnen för dagen som kan vara aktuella (se ovan).

Vi kommer att göra detta både inomhus, ute på gården och borta från gården.

Ett mål är också att vi ska ha roligt på vägen!

 

Samarbete med förskoleklass.

Vi kommer längre fram i vår få en inbjudan till besök på Sunnerstaskolan.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: