Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation, Division, Tid och Tabeller

Skapad 2018-01-15 15:24 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Du behöver bara läsa texten i fet stil för att förstå vad du ska kunna och göra.
Grundskola 4 Matematik
Under ca 8 veckor kommer vi nu att arbeta med multiplikation och division. Du kommer att få prova på olika strategier för att lösa både multiplikations- och divisionsuppgifter och därigenom bli säkrare på dessa. Vi kommer även att arbeta med att automatisera multiplikationstabellerna 0-10.

Innehåll

Avsnitt 1

Pedagogisk planering – Matematik – Multiplikation och division.

tidsåtgång ca. 8 veckor

Syfte

Du tränar dina förmågor att…

 • Kommunicera
 • Använda expertord
 • Välja metod
 • Lösa problem med rätt matematisk metod.

 

Centralt innehåll

 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal [...], huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder [...]. Metodernas användning i olika situationer.

 

Kunskapskrav

 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutin­uppgifter inom aritmetik, [...] med tillfredsställande resultat.

 

 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutin­ uppgifter inom aritmetik, [...] med gott resultat.

 

 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutin­ uppgifter inom aritmetik, [...] med mycket gott resultat.

 

Konkretisering av kunskapskrav

 •  Jag ska kunna expertorden i matte och kunna använda dem rätt när vi pratar om matte tex kvot, produkt, faktor, täljare och nämnare
 • Jag ska kunna lösa en uppgift och välja ett räknesätt som fungerar på uppgiften.
 • Jag ska kunna räkna rutinuppgifter inom (addition, subtraktion multiplikation och division.)

 

 Vad behöver vi lära oss (för att uppnå kunskapskraven)?

 • Vi behöver automatisera multiplikationstabellerna 1-10.
 • Vi behöver öva på expertorden.
 • Vi behöver bli säkra på algoritmer. 
 • Vi behöver träna på att läsa av tabeller
 • Vi behöver lära oss att räkna med division
 • Vi behöver träna på att kunna läsa av tid och kunna räkna ut tidsskillnader

Undervisning

 • Alfa - Mattebok
 • Mattelekar & mattespel 
 • Mattestenciler med algoritmer 
 • Genomgångar
 • Diskussionsuppgifter

 

Bedömning

 • Du ska kunna lösa ett matematiskt problem genom att använda såväl multiplikation som division.
 • Du ska visa att du kan välja en hållbar metod för att räkna ut en multiplikations- och en divisionsuppgift.
 • Du ska visa att du har automatiserat multiplikationstabellerna 1-10.
 • Du ska visa att du kan läsa av en tabell
 • Du skall visa att du kan räkna med tid och datum

Såhär ska jag visar jag vad jag lärt mig: 

 • Du ska skriftligt visa att du kan välja hållbara metoder för att räkna ut uppgifter, du visar tydligt hur du tänk när du räknar, dvs skriver inte bara svar.
 • Du ska visa en progression vid multiplikationstabellerna. Du skall kunna multitabellerna 1-10 på 2 minuter.

 

Expertord


- likhetstecken - lika mycket som

- term
- summa
- växling
- skillnad - differens 

- täljare, nämnare, kvot

- faktor, produkt

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Multiplikation, division, tid och tabeller

Problemlösning Multiplikation
Multiplikation
Du har inte visat att du kan lösa ett matematiskt problem med hjälp av multiplikation.
Du har visat att du kan lösa ett matematiskt problem med hjälp av multiplikation. Ibland blir du osäker.
Du har visat att du kan lösa ett matematiskt problem med hjälp av multiplikation. Det går inte riktigt att följa hur du tänkt.
Du har visat att du kan lösa ett matematiskt problem med hjälp av multiplikation. Du är säker i din uträkningar och det gåt att följa hur du tänkt.
Val av metod
Multiplikation
Du har visat att du oftast kan lösa en multiplikationsuppgift, där en faktor består av minst ett tiotal, med en algoritm men är inte helt säker.
Du har visat att du kan lösa en multiplikationsuppgift, där en faktor består av minst ett tiotal, med en algoritm.
Du har visat att du kan lösa en multiplikationsuppgift, där en faktor består av minst ett tiotal eller ett hundratal med en algoritm men du är inte helt säker.
Du har visat att du kan lösa en multiplikationsuppgift, där en faktor består av minst ett tiotal eller ett hundratal och du är säker på hur du ska göra.
Progression tabeller
Multiplikation
Du behöver öva mer för att visa på att du automatiserat multiplikationstabellerna.
Du har visat att du kan multiplikationstabellerna 1-5 och är säker.
Du har visat att du kan multiplikationstabellerna 1-10 men ibland blir du osäker eller det tar lång tid
Du har visat att du kan multiplikationstabellerna 1-10. Du är både säker och snabb.
Val av metod
Division
Du har inte visat att du kan lösa en divisionsuppgift, där täljaren är jämnt delbar med nämnaren.
Du har visat att du kan lösa en divisionsuppgift, med kort division där täljare och nämnare är jämnt delbara.
Du har visat att du kan lösa en divisionsuppgift, med kort division där täljare och nämnare inte är jämnt delbara. För det mesta blir det rätt
Du har visat att du kan lösa en divisionsuppgift, med kort division där täljare och nämnare inte är jämnt delbara. Du är säker på division.
Problemlösning
Division
Du har inte visat att du kan lösa ett matematiskt problem med hjälp av division.
Du har visat att du kan lösa ett matematiskt problem med hjälp av division. Ibland blir du osäker eller svaret blir fel.
Du har visat att du kan lösa ett matematiskt problem med hjälp av division. Ibland är det svårt att följa hur du tänkt.
Du har visat att du kan lösa ett matematiskt problem med hjälp av division. Du är säker när du räknar. Det går att följa hur du tänkt.
Tid
Du har inte visat att du kan räkna med tid och datum
Du har visat att du kan räkna med tid och datum men ibland blir det fel.
Du har visat att du kan räkna med tid och datum.
Du har visat att du kan räkna med tid och datum. Du är säker
Tabeller och diagram
Du har inte visat att du kan läsa av en tabell och du vet inte heller vad olika tabeller och diagram heter
Du har visat att du kan läsa av en tabell och du vet vad olika tabeller och diagram heter men bland blir det fel
Du har visat att du kan läsa av en tabell och du vet vad olika tabeller och diagram heter.
Du har visat att du kan läsa av en tabell och du vet vad olika tabeller och diagram heter. Du är säker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: