Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gemensam läsning åk 4 vt 20 Sofia Ekstam

Skapad 2018-01-15 16:09 i Ångelstaskolan Uppsala
Klass 4b läser samma bok, "Den svarta handsken".
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Jenny och hennes vänner bodde i närheten av Vårdsätraskogen på 70-talet. Den hösten, som det mystiska hände, hade killarna byggt en trädkoja i skogen. Det enda beviset, för att någonting verkligen hade hänt, var den svarta handsken...

Innehåll

Mål

Genom läsningen ska du utveckla ditt språk, din identitet och din förståelse för omvärlden. 

Du ska förbättra din läsförståelse.
Du ska förbättra din förmåga att analysera texter.
Du ska förbättra flytet i din läsning.

 

Arbetets innehåll

Vi kommer att läsa boken "Den svarta handsken" av Ingela Korsell. En del avsnitt läses av mig som högläsning och en del avsnitt läser ni högt i smågrupper. Ibland läser ni tyst själv och ibland får ni läsläxa. Vi kommer att bearbeta bokens innehåll enskilt, i grupper och gemensamt i klassen genom att skriva texter, svara på frågor, diskutera, dramatisera och göra bilder.

 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi läser gemensamt och enskilt. Vi arbetar med uppgifter muntligt och skriftligt som är knutna till bokens innehåll. Vi skriver egna texter, arbetar med frågor kring texten, dramatiserar, diskuterar och gör bilder.

Vi samlar våra skrivuppgifter i ett häfte.
Vi redovisar både skriftligt och muntligt ibland i helklass och ibland i mindre grupp eller individuellt.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Jag bedömer flyt i din läsning samt din förmåga att analysera och tolka innehållet i boken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Svenska "Gemensam läsning" åk 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa med flyt
Att kunna läsa med flyt
 • Sv  E 6
Du läser med visst flyt.
Du läser med gott flyt.
Du läser med mycket gott flyt.
Läsförståelse
Att använda lässtrategier för att förstå och tolka texter.
 • Sv  E 6
Du har visat grundläggande läsförståelse.
Du har visat god läsförståelse.
Du har visat mycket god läsförståelse.
Budskap och upplevelse
Att resonera kring budskap i boken och beskriva sin läsupplevelse.
 • Sv  E 6
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken samt på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken samt på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken samt på väl utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Ge omdömen
Att ge omdöme om en bok
 • Sv  E 6
Du har gett enkla omdömen om det lästa.
Du har gett utvecklade omdömen om det lästa.
Du har gett väl utvecklade omdömen om det lästa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: