Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yearbook Mörsil

Skapad 2018-01-15 16:27 i Mörsils skola F-9 Åre
Grundskola 9 Engelska
Vi kommer att jobba med en årsbok för att minnas tiden på Mörsils skola när ni sedan försvinner åt olika håll.

Innehåll

 

Vi kommer under vårterminen att jobba med att göra en årsbok med er elever för att summera era år på Mörsils skola. Kom ihåg att dina klasskamrater kommer att läsa texterna, vad är det man vill minnas tillbaka till?

Hur har du upplevt skolan, fokusera på det senaste året eller möjligen från åk 7.

 

Ni kommer att få vara med och bestämma delar av innehållet och hur boken ska utformas men vissa delar är förutbestämda.

 

I arbetet kommer ni att få träna på att anpassa texter till syftet och mottagaren, alltså texten ska passa till att läsas av både er själva och av andra. Ni kommer att få träna på att prata engelska med varandra genom intervjuer.

 

Ni kommer att få

-intervjua en person i klassen och skriva en presentation av denne.

-skriva en beskrivande text om ett ämne eller en tradition

-skriva en text om er själva i framtiden

-skriva ett brev till någon ni vill tacka.  • Jag kommer att titta på och lyssna på hur du kommunicerar/pratar med dina klasskamrater, hur du kommer förbi hinder när du pratar och gör att kommunikationen flyter på bättre.

  • Jag kommer att titta på hur du formulerar din text och hur du använder ord och meningsbyggnad för att underlätta för läsaren.

Matriser

En
Yearbook

Förmågan att:

F
E
C
A
Uttrycka sig muntligt
I intervju och samtal med en annan elev kan du uttrycka dig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syftet, mottagaren och situationen.
I intervju och samtal med en annan elev kan du uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med vissanpassning till syftet, mottagaren och situationen.
I intervju och samtal med en annan elev kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med vissanpassning till syftet, mottagaren och situationen.
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
Dessutom kan du välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar samtalet.
Dessutom kan du välja och använda dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar samtalet.
Dessutom kan du välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar samtalet och för det framåt på ett konstruktivt sätt, tillexempel genom motfrågor.
Formulera sig och kommunicera i skrift.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera och uttrycka dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande som visar ett utökat ordförråd.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande som visar på ett utökat ordförråd och gör läsningen lättare för mottagaren.
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du formulerar dig även med visst flyt och du har i någon mån anpassat språket till syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig även med flyt som gör läsningen lättare och du har viss anpassning av språket till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta och förbättra
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av dina egna texter.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, dina egna texter.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av dina egna texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: