Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Staden och vårt samhälle

Skapad 2018-01-16 08:02 i Norrtullskolan A Söderhamn
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
I denna planering kommer vi få lära oss om vårt samhälle och funktioner runt omkring oss. Vi tittar också närmare på den miljö som finns i Sverige.

Innehåll

Temat staden och vårt samhälle är uppdelat i två delar. Först kommer vi arbeta med staden och olika miljöer i Sverige och även lite kort om vår historia. Sedan går vi vidare och tittar närmare på vårt samhälle och funktioner som vi använder varje dag utan att riktigt veta varför eller vem som bestämt de. 

 

Vi kommer att utgå från läroboken PULS: SO-boken med flera texter och tillsammans bearbeta de. Vi kommer också att titta på några filmer som tar upp viktiga delar i de områdena nedan. Under våra utedagar kommer vi titta närmare på de naturtyper som finns i vår närhet och se vilka naturtyper som inte finns i vår närhet. 

 

Olika områden i temat:

 • Stad
 • Landsbyggd
 • Skog
 • Fjäll
 • Kust
 • Sveriges Historia (kort)

Vårt Samhälle: 

 • Vem bestämmer?
 • Sopor
 • Nyheter

 

Lektion 1: Introduktion till arbetsområdet i sin helhet. Vi läser en text som handlar övergripande om detta tema, det ger eleverna en större inblick i vad som kommer vara fokus under de närmsta veckorna i SO. Vi diskuterar det lästa innehållet tillsammans för att reda ut möjliga otydligheter.

 

Lektion 2: Vi börjar med att titta på vad definitionen av en stad är. 

Läser en kortare text i läroboken om staden för att få en inblick i begreppet. 

 

Lektion 3: Landsbygden, vi går igenom en text som beskriver landsbygd.

Eleverna får sedan skriva en kort faktatext vad som finns på landsbygden. 

 

Lektion 4: Skogen som finns i Sverige, olika skogstyper går vi in på i korthet. 

Instuderingsfrågor och saknade ord.

 

Lektion 5: Fjäll, vad är fjäll? vart finns det? Och hur ser det ut får vi lära oss mer om. 

Sammanfattade frågor som besvarar ovan nämnda frågor. 

 

Lektion 6: Sista naturtypen i Sverige som vi går igenom är Kust. 

Vi tittar på en kortare text och läser den tillsammans där eleverna får göra ett korsord .

 

Lektion 7: Vårt samhälle.

Vi läser tillsammans en lärobokstext som ger en inblick i styret i ett samhälle och tittar mer noga på viktiga pelare för att ett samhälle ska fungera såsom: skolor, sjukhus, vägar, affärer etc. Eleverna får dessutom arbeta med rebusar tillhörande några av dessa pelare. 

 

Lektion 8: Fortsättningen med samhället: 

Vi tittar närmare på några av de pelare som nämndes tidigare lektion. Bland annat läser vi en kortare text kring sophantering, som inte bara tar upp vad som händer med soporna utan också ur ett hållbart perspektiv samt återvinning. 

 

Eleverna får också en läxa där de får undersöka familjens vanor kring sophantering. Där får de också visa sin förståelse för hur miljön påverkas av beslut som vi tar i vardagen. I denna uppgift får de möjlighet att visa en djupare förståelse samt reflektion kring aktuella miljöfrågor.

 

Lektion 9: Avslutning på arbetsområdet Staden och samhället. Vi blickar tillbaka på de olika områdena som vi arbetat med och försöker minnas. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: