Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De abrahamitiska religionerna

Skapad 2018-01-16 08:41 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 6 Religionskunskap
Hur hänger egentligen de abrahamitiska religionerna ihop? Vad har de gemensamt och vad är det som skiljer sig åt? Detta kommer vi att ägna halva vårterminen åt att reda ut och lära oss mer om.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna kommer att få utveckla sina förmågor att föra skriftliga resonemang, samt att analysera och reflektera kring de abrahamitiska religionernas uppkomst samt hur de är utformade idag. 

Elevernas skriftliga resonemang ska visa följande:

 • Att det skriftliga resonemanget är tydligt och visar kunskap om religionernas centrala tankegångar och uttryck.
 • Att jämförelserna är relevanta.
 • Att användningen av de ämnesspecifika begreppen är säker och precis.

De språkliga målen för det skriftliga resonemanget  är följande: 

 • Ditt resonemang har en tydlig inledning som presenterar de olika faktorer som redan jämförs.
 • Ditt resonemang har tydligt avgränsande stycken där en faktor i taget diskuteras.
 • Du kan använda ord och begrepp för att göra relevanta jämförelser som till exempel å ena/andra sidan, jämfört med, i förhållande till.
 • Du använder de ämnesspecifika begreppen säkert och precist.

 

För kopplingar till läroplanen, se de gröna och lila punkterna nedan. 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer fortgående under arbetets gång att genomföra olika muntliga övningar där eleverna får visa sina kunskaper. Avslutningsvis kommer varje elev att enskilt lämna in en skriftlig uppgift där målet är att de ska kunna analysera kristendom, isalm och judendom genom att föra ett skriftligt resonemang om deras likheter och skillnader. 

För fullständiga betygskriterier som kommer att bedömas, se kopplingar till läroplan (de blåa punkterna).

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta språkutvecklande genom att ha ett elevaktivt arbetssätt under största delen av arbetsområdet. Det innebär att eleverna kommer att få arbeta enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter och frågeställningar. De kommer även att få lyssna på genomgångar, titta på filmer och behandla texter på olika sätt. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  C 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
  Re  C 6

Matriser

Re
De abrahamitiska religionerna, inlämningsuppgift

E
C
A
Världsreligoner
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellan uttryck och tankegångar
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Kristendom och dess betydelse
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.

Re
Test de abrahamitiska religionerna

Förmåga: Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa

Uppgift 1,2,3,4,5,6,8,10 hör till följande kunskapskrav: Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att för enkla/utvecklade/välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Uppgift 7,9 hör till följande kunskapskrav: Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Når ej kunskapskrav
Enkla resonemang, enkla samband
Utvecklade resonemang
Välutvecklade resonemang
1 a 1b Heliga byggnader
2 Heliga byggnader
(Bedöms ej i den här frågan).
3 Ritualer
(Bedöms ej i den här frågan).
4 Jerusalem
5 Ritualer och levnadsregler
(Bedöms ej i den här frågan).
6 Bönen
7 Religiösa uttryck och centrala tankegångar
(Bedöms ej i den här frågan).
(Bedöms ej i den här frågan).
8 Levnadsregler
9 Religiösa uttryck och centrala tankegångar
(Bedöms ej i den här frågan).
(Bedöms ej i den här frågan).
10 Högtider och ceremonier
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: