Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

vt18 åk 7 En The Butterfly Circus, diskutera och jämföra, MS (Msv) (Ej avslutad)

Skapad 2018-01-16 09:47 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
In the 1930s, America is suffering from the Great Depression. Many people are jobless and homeless, and everybody is sad and worried about the difficult economic situation. Mr. Mendez is the charismatic master of a small circus, the Butterfly Circus. One day he meets Will....
Grundskola 7 – 9 Engelska
In the 1930s, America is suffering from the Great Depression. Many people are jobless and homeless, and everybody is sad and worried about the difficult economic situation. Mr. Mendez is the charismatic master of a small circus, the Butterfly Circus. One day he meets Will....

Innehåll

 

The Butterfly Circus

 

Mål för elev

Efter att ha sett filmen The Butterfly Circus ska du visa att du kan samtala, diskutera på engelska utifrån givna frågor. Du ska också visa att du kan göra jämförelser med egna kunskaper och erfarenheter.

 

Genomförande

Innan vi ser filmen går vi igenom de ord och uttryck som ev kan vara svåra att förstå. Du kan träna ord och uttryck i bifogade övningar på Quizlet. Därefter går vi igenom diskussionsfrågorna och spekulerar kort om vad filmen kan tänkas handla om. Sedan ser vi filmen tillsammans. Ni får gärna se filmen igen om det kan hjälpa er. Samtalet ska vara 5-10 min långt och filmas i Quick Time. Skriv gärna stödord för samtalet och träna på att samtala innan ni spelar in er film. Välj ut de frågeställningar och utmaningar ni vill diskutera. Hjälp varandra att hålla igång samtalet/diskussionen med hjälp av bindeord, följdfrågor och kommentarer. Det är ert gemensamma ansvar att hålla igång samtalet. Alla instruktioner och länkar du behöver finns i Google Classroom.

 

Questions to discuss: (inspired by: www.kimstudies.com)

- What was the film about?

- Why do you think this film is called “The Butterfly Circus”?

- Who is your favourite character? Why?

- Which part of the film is your favourite? What do you like about it?

- How do you think Will felt when he was part of the sideshow in the first circus?

- What did Will think about himself at the end of the film?

- Why do you think Will spat on Mr. Mendez?

- In what way did Will change after he joined the Butterfly Circus?

- The film took place some decades ago. Do you think people would treat Will differently today?

- Have you experienced anything that changed how you look at yourself, for better or for worse? If so, what was it?

- What was Mr. Mendez greatest strength?

- Mr. Mendez said, “I think you’ll manage” to Will when he was floundering. Why did he say that?

- Which part of the film can help you become a better student?

- What was good about the film?

- Was there anything that you did not like? Why?

-The film took place during the Great Depression. What was the Great Depression?

- What do you think happened the next day?

 

 

Extra utmaning: Diskutera innebörden av följande uttryck  och hur de gestaltas i filmen.

-There is nothing inspiring about amazing perfection on display.

-You can do whatever you want!

-If you could only see the beauty that can come from ashes.

-The greater the struggle the more glorious the triumph.

 
 

 

      Innehåll


Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förut­sättningar att utveckla sin förmåga att:

 

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

 

Matriser

En
Bedömning- The Butterfly Circus

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Du kan diskutera och jämföra...
Exempel: I think it is called The Butterfly Circus because……... I have been to a circus. It was fun. Du visar att du kan diskutera översiktligt på engelska och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Exempel: Maybe it is called the Butterfly Circus because…. I have been to a circus but it was…...because….. Du visar att du kan diskutera utförligt på engelska och gör välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Exempel: The film is called the Butterfly Circus because you can compare a butterfly to…….. I like/ don´t like to go to a circus since…… There are wild animals and I think they…..Once I was…..What about you? What´s your opinion? Du visar att du kan diskutera utförligt och nyanserat på engelska och gör välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: