👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2018-01-16 10:19 i Surteskolan Ale
Världsreligionerna: Islam, Judendom, Hinduism, Buddism och Kristendom.
Grundskola 6 Religionskunskap
Religion handlar om tro, hur vi människor ska vara mot varandra, vilka regler vi ska följa och hur vi ska fira stora händelser i livet. Det handlar också om synen på stora livsfrågor som meningen med livet och vad som händer när vi dör. I olika religioner finns det gudar, heliga platser, böcker och ritualer. I det här arbetsområdet ska du få fördjupa dina kunskaper om de fem världsreligionerna kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism.

Innehåll

Världsreligionerna, årskurs 6

VAD?

Målet med det här arbetsområdet är att du ska få utveckla dina kunskaper om de fem stora världsreligionerna;  Kristendom, Judendom, Islam, Hinduism och Buddhism. Du kommer bl.a. få lära dig:

 • Historia, ursprung (hur och var religionen började)
 • Utbredning idag
 • Centrala tankegångar (ex: Vad tror man på? Kärnan i religionen)
 • Levnadsregler
 • Högtider, ritualer & traditioner
 • Heliga platser/skrifter/symboler
 • Likheter och skillnader mellan religionerna
 • Ord och begrepp som har med religionen att göra
 • Religionernas roll i samhället, hur de förändras och vikten av att ha kunskaper kring världsreligionerna i vårt globala samhälle.
 • Tankar om livsfrågor (meningen med livet, födelse, död osv.)
 • Tankar om etik & moral (vad är rätt & fel, hur ska vi vara mot varandra)

 

HUR?

Under lektionerna kommer du att få lära genom att

 • läsa texter från olika källor
 • se/lyssna på informativa filmer
 • läraren visar och berättar
 • samtala/reflektera och diskutera runt olika frågeställningar, både i minde grupper och i helklass

 

BEDÖMNING

Din kunskapsutveckling bedöms hela tiden, t.ex. på vilket sätt du tar dig an och arbetar med uppgifter, deltar i samtal och diskussioner under lektionerna och hur du skriftlig/muntligt visar dina kunskaper och förmågor. Jag bedömer bl.a:

 • dina kunskaper om respektive religion och dess centrala tankegångar
 • din förmåga att använda ord/ begrepp som har med området att göra
 • din förmåga att resonera om likheter/skillnader mellan religionerna
 • din förmåga att söka fakta och information om religion utifrån olika källor
   

 Din kunskapsutveckling i den här delen kommer att dokumenteras i matrisen nedan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Världsreligionerna årskurs 6

F
E
C
A
KUNSKAPER
Kunskaper om världsreligionerna (heliga platser/rum, skrifter, levnadsregler, ritualer/högtider)
 • Re  4-6
Nivå för E ej ännu uppnådd
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
LIKHETER & SKILLNADER
Resonera om likheter och skillnader mellan religioner
 • Re
Nivå för E ej ännu uppnådd
Du visar dina kunskaper genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du visar dina kunskaper genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du visar dina kunskaper genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
SAMBAND
Se samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar
 • Re  4-6
Nivå för E ej ännu uppnådd
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
LIVSFRÅGOR & RELIGIONENS BETYDELS
Resonera om livsfrågor och om religionens betydelse för olika människor
 • Re  4-6
 • Re  4-6
Nivå för E ej ännu uppnådd
Du kan föra enkla resonemang om hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad religion/tro kan betyda för olika människor.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad religion/tro kan betyda för olika människor.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad religion/tro kan betyda för olika människor.
ETIK & MORAL
Resonera och reflektera kring moraliska frågor i vardagen (vad som är "rätt & fel") Använda etiska begrepp
 • Re  4-6
 • Re  4-6
Nivå för E ej ännu uppnådd
Du kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor (rätt och fel) och vad det kan innebära att göra gott. Du använder några etiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor (rätt och fel) och vad det kan innebära att göra gott. Du använder några etiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor (rätt och fel) och vad det kan innebära att göra gott. Du använder några etiska begrepp på ett mycket bra sätt.
INFORMATION & KÄLLOR
Söka information Använda olika källor Resonera om informationens och källornas användbarhet (källkritik, trovärdighet)
 • Re
Nivå för E ej ännu uppnådd
Du kan söka information om religioner och använder då olika typer av källor på ett ganska bra sätt. Du för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om religioner och använder då olika typer av källor på ett bra sätt. Du för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om religioner och använder då olika typer av källor på ett mycket bra sätt. Du för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.