👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min djurart!

Skapad 2018-01-16 10:44 i Rydsbergsskolan Lerum
Grundskola 6 Svenska Biologi
Arbetsområde i Biologi för år 6 där vi arbetar med hur djur kan beskrivas,sorteras, grupperas och artbestämmas men även hur djur anpassar sig till olika livsmiljöer och hur vi människor påverkar naturen.

Innehåll

Terminens första område tar vid där förra slutade nämligen i det fantastiska djurriket. I det här området skall Du bland annat få en chans att:

 • lära mer om djur
 • lära mer om hur djur kan sorteras och grupperas
 • lära mer om hur djur anpassar sig till olika livsmiljöer
 • lära mer om hur vi människor påverkar naturen

I området samarbetar vi med Svenska där ni tränar textbearbetning och presentationsteknik.

 

Vi arbetar enligt följande upplägg:

 

1. Inspiration genom bland annat film! (ht 2017)

 

2. Presentation av uppdrag (v2)

 • Välj valfri djurart att jobba vidare med.
 • Hitta två texter som innehåller fakta om din djurart.
 • Bearbeta dina texter på Svenskan, exempelvis genom att göra en mindmap eller markera intressant fakta.

 

3. Teori/genomgång om djurriket och frågeställningar att jobba vidare! ( måndag v3)

(utdelning av arbetsblad djurgrupper)

 

Vilken djurgrupp tillhör ditt djur?

Vilket är ditt djurs vetenskapliga namn?

Vilket är ditt djurs närmaste släkting? 

Hur har ditt djur gjort för att anpassa sig till den livsmiljö som det lever i? Försök ge minst tre exempel på anpassningar.

Påverkas ditt djur av oss människor? Ge exempel på hur i så fall.

Hur ser framtiden för din djurart ut?

 

4. Teori om hur djur anpassar sig till sin livsmiljö (tor fm v3)

5. Arbete med frågor och förberedelse av presentation (tor-fre v3)

6. Redovisning (v5)

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  C 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  C 6
 • Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  A 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  A 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Bi
Min djurart!

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1