Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud

Skapad 2018-01-16 11:32 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Ljud - Vi lär oss vad ljud är.
Grundskola 7 – 9 Fysik

Det är säkert en självklarhet för dig att kunna göra dig hörd. Att kunna säga vad du behöver, tycker och vill. Men lika viktigt är det att kunna lyssna och uppfatta vad andra vill säga dig. Genom att studera hur hörseln fungerar och hur ljud uppför sig kan man hjälpa allt fler som har behov av att höra bättre. Ny kunskap och ny teknik underlättar vardagen för personer med någon form av hörselnedsättning. Du kommer att få lära dig hur ljud uppstår, hur ljud sprids och hur vår hörsel fungerar.

Innehåll

Målet med undervisningen

Syftet är att du ska utveckla kunskaper om fysikaliska sammanhang och få en nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Undervisningens innehåll och mål

• Veta att det krävs materia för att ljudet ska kunna fortplantas

• Känna till hur ljudet fortplantas och ljudets hastighet i luft

• Veta att ljudets hastighet i luft varierar med temperatur och olika medier

• Veta vad som menas med frekvens.

• Veta vad som menas med våglängd.

• Veta vad resonans är.

• Förklara skillnaden mellan toner och buller.

• Veta i vilken enhet ljudnivå anges.

• Veta vad som menas med infraljud och ultraljud

• Förstå vad eko och ekolod är och hur det kan användas.

• Känna till begreppen frekvens, svängningstid, våglängd, tonhöjd, tonstyrka, toner, buller, resonans och ljudnivå

• Känna till en del av örats delar och hur de fungerar

• Veta hur du skyddar dig mot bullerskador

• Att kunna berätta om hur örats delar fungerar tillsammans och om hur hjärnan bearbetar nervimpulser från hörselnerven

Så här ska vi arbeta

• Genomgångar i klassrummet

• Se på film

• Avsluta med muntligt förhör

 • Laboration med labbrapport

Detta kommer att bedömas

• Hur aktivt du deltar i klassrumsdiskussioner samt förmågan att förstå, förklara och använda de centrala begreppen i arbetsområdet.

• Hur väl du uppnår målen genom observationer, uppgifter och förhör.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Ljud

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Kunskaper
Du kan med stöd föra resonemang där du kan koppla ihop företeelser i vardagen med ljud, och kan med stöd förklara samband.
Du kan med föra enkla resonemang där du kan koppla ihop företeelser i vardagen med ljud, och kan på ett enkelt sätt förklara samband,
Du kan föra utvecklade resonemang där du kan koppla ihop företeelser i vardagen med ljud, och kan på ett utvecklat sätt förklara samband med hjälp av orden i ordlistan
Du kan föra välutvecklade resonemang där du kan koppla ihop företeelser i vardagen med ljud, och kan på ett välutvecklat sätt förklara samband. Du kan även göra matematiska beräkningar, m.m
Labb
Laboration; metod
du kan med stöd skriva en fungerande laboration som andra kan följa
du kan skriva en enkel laboration som andra kan följa.
Labb
Slutsats och diskussion
Du kan med stöd föra enkla resonemang om resultaten i din labb och kan med stöd förklara på ett enkelt sätt hur det blev så.
Du kan föra enkla resonemang om resultaten i din labb och kan förklara på ett enkelt sätt hur det blev så. Du bidrar med förslag hur labben skulle kunna förbättras
Du kan föra utvecklade resonemang om resultaten i din labb och kan på ett utvecklat sätt förklara hur det blev så. Du använder några rätt ord för att förklara de olika fysikaliska begreppen.
Du kan föra välutvecklade resonemang om resultaten i din labb och kan på ett väl utvecklat sätt förklara hur det blev så. Du använder rätt ord för att förklara de olika fysikaliska begreppen. Du har mätt frekvenser på ditt instrument och gör någon jämförelse av frekvens och hur det låter
Labb
Dokumentation
Du kan med stöd göra en enkel dokumentation av din labb. Tabell, diagram, bilder och skriftlig dokumentation
Du kan göra en enkel dokumentation av din labb. Tabell, diagram, bilder och skriftlig dokumentation
Du kan göra en utvecklad dokumentation av din labb. Du använder mer än ett sätt för att dokumnetera din labb t.ex tabell, diagram, bilder och skriftlig dokumentation
Du kan göra en välutvecklad dokumentation av din labb. Du använder flera olika sätt för att dokumentera din labb t.ex. tabell, diagram, bilder och skriftlig dokumentation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: