Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsmusik Gr2

Skapad 2018-01-16 12:07 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
I denna gruppuppgift ska ni undersöka ett lands folkmusik samt dess kultur och vilken funktion musiken har i samhället. Att förstå andra länders kulturer och musik är en del i att förstå världen och dess påverkan på landet man själv bor i.

Innehåll

Uppgiften går ut på följande:

Varje grupp blir tilldelad ett land i någon världsdel annan än Europa.

Gruppen ska leta reda på information om detta lands folkmusik, typiska instrument, om det finns någon särskild sångtradition samt vilken funktion folkmusiken har i detta lands samhälle. I många länder är musik kopplad till olika högtider och om landet har någon/några typiska sådana ska dessa presenteras. Alla instrument som presenteras ska ha tillhörande ljudexempel (länkas i Powerpointen).

Det är viktigt att det framgår tydligt i presentationen vem som har gjort vad. Detta måste gruppen bestämma och hålla sig till. Det är alltså inte meningen att någon ska göra allt och någon annan ska glida med. Eleverna bedöms alltså enskilt på denna uppgift baserat på hur väl man gjort sin av gruppen tilldelade uppgift.  

Presentationen ska som tidigare nämnts göras i en Powerpoint och mailas till andreas.tillborg@skola.lund.se samt andreastillborg@gmail.com senast den 2/3-18.

Det finns mycket information att hämta om detta på nätet och YouTube har mängder med instrumentklipp

Vikariens uppgift blir främst att se till så att grupperna jobbar effektivt på lektionerna, att alla gör det de ska och är behändig vid ev. teknikstrul. 

Grupper och land är som följer:

Åk 8 Gr2

1. Ghanem Meghan Anna Hossein N: Kina

2. Albin Frida Emil Mehdi M: Sydafrika

3. Abdideeq Moa Mila Erduan: Ryssland

4. Shirley Felix Bishr Isa: Argentina

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: