Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika om folkmord åk 9

Skapad 2018-01-16 13:14 i Maria Parkskolan Helsingborg
Krönika - en spaning i tiden
Grundskola 9 Historia Svenska
En krönika är en personlig text där skribenten kommenterar eller reflekterar över ett aktuellt ämne. En krönika tar sin utgångspunkt i en situation som författaren varit med om, sett eller hört. Många krönikor ifrågasätter något, argumenterar för något eller vill få oss att se en sak med nya ögon. Lär dig känna igen och skriva en egen krönika. Detta är ett ämnesintegrerat arbete om folkmord. Du arbetar både i svenska och i historia. Bedömning kommer ske i båda ämnen. Innehållet SO Form SV

Innehåll

Syfte

Eleven ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att anpassa sin språkliga stil till målgrupp och genre, samt öva sig i att ge och ta respons på det skrivna.

Presentation av ämnesområdet

Du ska arbeta med textgenren krönikor under några veckor. Svenskan samarbetar med SO:n i ett projekt om andra världskriget. Krönika kännetecknas av att man utgår från en personlig reflektion eller upplevelse i vardagen, något som man sedan visar kan intressera eller gälla för fler - en så kallad trend eller tecken i tiden. Du ska skriva en krönika där du jämför två folkmord därav ett måste vara förintelsen. Krönikan får max innehålla 2 A4 sidor. Innehållet kommer att bedömas av historieläraren och formen bedöms av svenskläraren. Du lämnar in din Krönika på Classroom Svenska. 


   

Syfte

Syftet är att ni ska få lära er att känna igen krönikegenren och kunna skriva en egen text i den stilen, samt kunna anpassa språket till de tänkta läsarna. Ett annat mål är också att ni ska öva på att läsa andras texter samt ge respons på dessa, en respons som gör att texten kan bli bättre.

Undervisning

I undervisningen kommer vi att

 • Läsa en krönika tillsammans och prata om vad som är kännetecknande för genren

 • Läsa elevexempel på krönikor från NP och tillsammans göra betygsbedömningar på dessa.

 • Skriva en egen krönika som har andra världskriget som tema enligt instruktioner från SO-lärarna.
 • Öva på att ge respons på språk, stil och genre (i par)
 • Ni skriver och lämnar in er krönika i Classroom Svenska.

Bedömning

Ni lämnar in er text på Classroom och får bedömning enligt matrisen nedan. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9

Matriser

Hi Sv
Krönika Svenska Lgr 11, Brattebergsskolan åk 9

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskaps- kraven
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Betyget D innebär att kunskaps- kraven för betyget E och till över- vägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Betyget B innebär att kunskaps- kraven för betyget C och till över- vägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk
Når inte kunskaps- kraven
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Betyget D innebär att kunskaps- kraven för betyget E och till över- vägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Betyget B innebär att kunskaps- kraven för betyget C och till över- vägande del för A är uppfyllda.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: