Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar och lösningar och luftens grundläggande egenskaper

Skapad 2018-01-16 15:23 i Andersbergsskolan Halmstad
Ett arbetsområde kring vatten, luft samt blandningar och lösningar för årskurs 3.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen. Luft syns inte? Hur vet vi att luft finns? Genom att utföra olika experiment och utveckla våra resonemang kring luft och vatten, kommer vi lära oss mer om dess egenskaper. Vi undersöker vad som händer när olika ämnen blandas och prövar några metoder för hur man skiljer ämnen åt igen.

Innehåll

Syfte

 • Ge några exempel på lösningar och blandningar
 • Separera olika ämnen genom filtrering och avdunstning
 • Ge exempel på luftens egenskaper
 • Göra experiment med luft för att se luftens egenskaper
 • Ge exempel på vattnets olika former och övergångsfaser.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att enskilt och i grupp genomföra olika experiment om vatten, luft samt blandningar och lösningar. Vi studerar också avdunstning och filtrering. Vi tränar på att skriva laborationsrapporter med material, hypotes, genomförande, resultat och slutsats. Vi läser faktatexter och diskuterar egenskaper hos luft och blandningar och lösningar.  Vi fördjupar oss ytterligare genom att se på film och diskutera innehållet efteråt.

Filmer:

Tiggy testar (sli.se)

Kayos krita: Syre, luft och en svävande lykta

Boken om NO

Bedömning

Du ska kunna ge exempel på olika blandningar och lösningar.

Du ska veta hur du kan separera och filtrera två ämnen.

Du ska aktivt delta i experiment kring luft, blandningar och lösningar.

Du ska visa att du kan dokumentera dessa experiment i en laborationsrapport (skriva en hypotes, undersöka, redovisa resultat och skriva slutsats).

Du ska kunna ge exempel på vattnets olika former och dess övergångsformer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
NO - vatten, luft samt blandningar och lösningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra olika typer av enkla undersökningar som handlar om vatten och luft.
Jag kan med stöd utföra experiment utifrån tydliga instruktioner.
Jag kan utföra experiment utifrån tydliga instruktioner.
Eleven kan separerara lösningar och blandningar med enkla metoder.
Jag kan med stöd separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
Jag kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
Eleven dokumenterar sina undersökningar genom exempelvis en laborationsrapport.
Jag kan med stöd dokumentera mina undersökningar.
Jag kan dokumentera mina undersökningar
Jag kan dokumentera mina undersökningar, samt kan se sambandet mellan min hypotes och resultat och kan använda mig av tidigare kunskap för att dra en slutsats och göra en reflektion.
Eleven kan ge exempel på egenskaper hos luft och relatera till egna iakttagelser.
Jag kan med stöd ge exempel på luftens egenskaper och koppla till det jag ser.
Jag kan berätta och ge exempel på egenskaper hos luft och relatera till egna iakttagelser.
Eleven kan ge exempel på egenskaper hos vatten och relaterat till egna iakttagelser. Exempel, fast, flytande, gas och deras övergångsformer.
Jag kan med stöd ge exempel på vattnets egenskaper och koppla till det jag ser.
Jag kan berätta och ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: