Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mullegruppen VT 2018

Skapad 2018-01-16 21:38 i I ur och skur Statarlängan, förskola Förskolor
Förskola

Innehåll

Prioriterade mål VT2018:

Normer och värden;

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

Utveckling och lärande;

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 

I vårt arbete tar vi avstamp i utomhuspedagogiken när vi planerar vår verksamhet. Vi utgår från varje barns behov och intresse med målet att lägga grunden för ett livslångt lärande. Leken och barnens egna intressen är grunden för vårt arbete och det upplevelsebaserade lärandet är utgångspunkt i allt vi gör. 

Under vårterminen kommer vi arbeta tematiskt. Detta innebär att vi under en längre tid arbetar återkommande med olika ämnen. Ibland bestämmer vi pedagoger men målet är att låta barnens intressen styra. Vi utgår alltid från Läroplanen för förskolan. 

Måndagar: Alla barn är tillsammans då pedagogerna turas om att planera under förmiddagen. Oftast är vi ute på gården och leker tillsammans! 

Tisdagar: Vi arbetar med att stärka barnen på olika sätt. Både på grupp och på individnivå. 

Onsdag: Tema

Torsdag: Vi går på äventyr och upptäcker vår närmiljö. Fram till dess att friluftsskolorna drar igång så är planen att spendera torsdagförmiddagarna med Knyttegruppen. 

Fredag: Spontana aktiviteter utifrån barnens intressen och mycket fri lek!

Vi dokumenterar med bild och film. Barnen får göra egna dokumentationer i med olika material. Vi reflekterar i personalgruppen och tillsammans med barnen och utvecklar på så sätt vår verksamhet. 

Matriser

Prioriterade mål - MulleVT18

Prioriterade mål

Normer och värden; Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, Utveckling och lärande; Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
Nuläge.
Vår målbild
Planerade åtgärder/förändringar
Så här blev det. Reflektion utifrån åtgärder/förändringar.
Nytt nuläge
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: